XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Skillnader mellan Ping S59 & Ping S59 Tour Irons


Varje framgångsrik golfspelare kommer sannolikt äger en uppsättning golfklubbor kvalitet. Tillverkare med jämna mellanrum meddela nya modeller av klubbar och hålla jämna steg med skillnaderna mellan de olika produktlinjer är inte alltid lätt. En särskild modell av klubb kan skilja sig från andra i samma produktlinje; ibland klubbarna är ganska lika, andra gånger varians kan vara betydande. De Ping S59 och Ping S59 Tour järnklubbor är i den förstnämnda kategorin: de är nästan identiska med undantag för några mindre kosmetiska skillnader.

Likheter

Ping S59 betraktas som en klassisk klubb. Det är nästan identisk med Ping S59 tur järn. De två klubbarna har identiska specifikationer och även dela samma spec ark. Den axellängder, sammansättning, dimensioner, loft och lie är alla samma. Skillnaderna mellan de två klubbarna är kosmetiska.

S59 specifikation

Den S59 har en borstad finish på klubbhuvudet. Det är mono-ton i utseende. Dessutom monterar S59 huvudet på axeln utan en hylsa. Detta är den ursprungliga S59 klubb.

S59 Tour specifikation

Den S59 Tour infördes ett år efter den ursprungliga S59. Till skillnad från sin föregångare, har S59 Tour ett klubbhuvud finish både borstad och polerad metall; botten av klubbhuvudet är polerad medan resten av huvudet har en borstad klar. Den enda andra betydande skillnad är att S59 Tour har en svart hylsa där huvudet monteras på axeln.