XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Vancocin är en oral antibiotikabehandling finns med en läkares ordination. Det kan också kallas Vancomycin. Vancocin i ofta för att behandla diarré som orsakas bakteriella infektioner såsom staphyloccoccus aureus. Det kan också användas för att behandla diarré orsakad av andra antibiotika som kallas Clostridrum difficile.

ovanlig smak

Individer som tar Vancocin kan märka en ovanlig smak i munnen. Smaken kan vara bitter eller på annat sätt obehaglig.

magproblem

Vancocin kan också orsaka illamående. Vissa individer kan också uppleva kräkningar.

Skadliga biverkningar

I vissa fall har tagit Vancocin kopplats till hörselskador och njurskador. Dessutom kan Vanocin döda blodkroppar som behövs för att bekämpa infektioner och de blodkroppar som stöd i blodets koagulering.

allergiska reaktioner

Sällan, Vicocin orsakar allvarliga hudreaktioner som kräver omedelbar medicinsk behandling. Symtom på en allvarlig hudreaktion inkluderar hudutslag, nässelfeber och fjällande hy. Dessutom kan hud welts och andra missfärgning av huden uppstå. I sällsynta fall anafylaxi kan förekomma.

Red Man syndrom

En annan typ av allergisk reaktion som kan inträffa när de tas Vancocin kallas Red Man syndrom. Symtom på Red Man syndrom inkluderar andningssvårigheter, väsande andning, klåda nässelutslag, smärta, bröstmuskelkramper, ryggmuskelspasmer och överkropp spolning.