XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Detta är den mest grundläggande försvar (och det enklaste för nybörjare att förstå). Den använder det enkla konceptet att tilldela en del av isen till varje spelare.

Instruktioner

1 Instruera två försvarare som de ansvarar för området från baksidan av nätet fram till mitten av faceoff cirkel, och från skivorna till centrum is.

2 Instruera de två flyglarna att behålla skyddet från den blå linjen tillbaka till mitten av faceoff cirkel, och från skivorna till nästan halvvägs över rinken.

3 Har centrum hålla säkra området mellan de två faceoff cirklar, överlappande en aning in i de vingar 'zoner.

4 Instruera försvaret att när en puck bärare in i en zon, flyttar den zonen försvarare mot pucken och engagerar brottet.

Tips

  • Om mer än en angripare in i en zon, kan en intilliggande försvarare lämna sin zon för att hjälpa.
  • Försvaret bör försöka fånga pass när de flyttar från zon till zon.
  • Titta att brottet inte glider in mellan zonerna obestridda. En av backarna måste plocka den spelaren upp.
  • Om du har någon annan störning som skulle försämra eller begränsa din förmåga att engagera sig i fysisk aktivitet, kontakta en läkare innan denna verksamhet.