XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Hur man skriver Psykoterapi SOAP Notes


Korrekt dokumentera en patients psykisk sjukdom är en förutsättning för en psykolog. Att veta hur man skriver psykoterapi SOAP anteckningar hjälper dig att effektivt upprepa vad som skett under terapisessioner med kunder. SOAP står för subjektiv, objektiv, bedömning och plan. Bra psykoterapi anteckningar bekräftar leverans av specificerade tjänster, ger ansvarighet samt stöd kliniska beslut. Att lära sig hur man skriver SOAP anteckningar är lätt efter lite träning och koncentration. Som rådgivare när du börjar arbeta med din klient, fråga dig själv vad är din kunds psykiska behov och hur de kan uppfyllas.

Instruktioner

1 Få information från kundens synvinkel. I "subjektiva" del av psykoterapi SOAP anteckningar du samla in information från din klient och klientens närstående. Denna datainsamling avsnittet handlar om att få information om dina kunders känslor, planer, oro, mål, tankar, hur allvarligt problemet och hur det påverkar människor runt din klient.

2 Var objektiv i dina observationer. Den "mål" i din tvål anteckningar innebär att dokumentera vad du har observerat när du tittar på din klient under sessioner. Objektiv information är saklig information om din klient. När objektivt skriva om dina klientanvändningsvillkor i dina anteckningar som kan ses, luktade, hört, mätt eller räkna. Tillhandahålla information om externa rapporter från andra terapeuter, testresultat och journaler.

3 Börja att bedöma kundens situation. I elementet "bedömning" av psykoterapi SOAP anteckningar visar hur subjektiv och objektiv information om din klient tolkas, formuleras och reflekterat över. Skriv dina anteckningar som en psykiatrisk diagnos. Inkludera information om varför du härskade i "eller" uteslutas "en diagnos. Detta avsnitt läses av andra yrkesgrupper och måste innehålla tillräcklig information för att hjälpa till i deras förståelse av dina resultat i fråga om att din klient.

4 Ställ in en väg av behandling. Avsnittet "Plan" kan du dokumentera ett sätt att behandla din klient. Det finns två delar att ta itu med i "Plan" av dina psykoterapi SOAP anteckningar, "handlingsplan" och "prognos". Inkludera i "Action Plan" datum för nästa möte, pedagogiska instruktioner, interventioner som används under sessioner, utvecklingen av behandlingar och nästa session behandlingar. Avsnittet "prognos" innefattar en prognos för vad kunden kommer att få från din diagnos och behandling samt kundens motivation för föregående med behandling.