XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Enligt Allianz hemsida, en kombination av privata och offentliga institutioner ge vård i Filippinerna. En nationell hälso-och sjukvårdssystemet ger prisvärda sjukförsäkring för majoriteten av invånarna i Filippinerna.

Historia

Regeringen i Filippinerna började att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster på landsbygden i landet i början av 1960-talet, rapporterar Philhealth webbplats. Lagstiftning som antagits 1971 började en Medicare-typ program, följt av inrättandet av government-sponsored Filippinerna Health Insurance Corporation, även känd som Philhealth, 1995.

Social

Philhealth rapporterar att dess uppgift är att ge social vård för alla filippiner och invånare i Filippinerna. Betalningar görs till det nationella sjukförsäkringsprogrammet genom bidrag från arbetsgivare och enskilda som omfattar cirka 80 procent av filippiner inskrivna i Philhealth.

institutioner

Invånare i Filippinerna har rätt att välja mellan privat och offentlig hälsovård, inklusive sjukhus, läkare och tandläkare. Allianz hemsida rapporterar att regeringsstödda medicinska institutioner upprätthålla liknande standarder som deras privata motsvarigheter.