XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Hälsofrågor: Vattenskador & svartmögel


"Black" mögel, som faktiskt beskriver någon form av mögel eller mögel, frodas på fukt i vattenskadade eller alltför fuktiga byggnader. Formar kan orsaka allvarliga hälsoproblem.

Vatten och Mold

Mögel lever i fuktiga miljöer. Vattenskador i ett hem kan tillåta mögel att blomstra, enligt US Environmental Protection Agency.

svartmögel

Uttrycket "svart mögel" faktiskt avser formar eller mildews i allmänhet, av vilka många sträcker sig från mörkgrön till svart färg.

mögel Inandning

Formar släpper sporer in i luften som ett medel för reproduktion. När människor andas dessa sporer, kan formen irritera lungorna eller spridit sig till andra delar av kroppen.

Mögel och hälsa

Mögel kan orsaka en rad hälsoproblem, inklusive allergiska reaktioner, kroniska lunginfektioner och cancer, enligt toxic-black-mold.com.

Förebyggande

EPA betonar att fastställandet hushållsläckor och reparera vattenskador kan hjälpa till att hålla mögel från att sprida sig under en bostad.