XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Asbestos är en växande källa till oro bland människor i asbest Era när cancerframkallande materialet asbest användes i stor utsträckning i material att bygga hus och större byggnader från tidigt 1950-tal fram till mitten av 1980-talet. Asbest användes i stor utsträckning i brandsäkra produkter tillverkade före 1980.

Funktioner

Asbestos är en respiratorisk sjukdom som orsakas av långvarig exponering för fibermaterialet asbest.

Betydelse

Personer som arbetar inom byggbranschen arbetar i byggnader byggda före 1980 är på en hög risk för exponering för asbest och asbestos.

Varning

Byggnadsarbetare är inte de enda som löper risk för asbestos. Alla som bor i ett hem byggda före 1980 kan vara i riskzonen för exponering för asbest och asbestos, särskilt om hemmet är renoveras.

symptom

Det första symtomet på asbestos är vanligen andfåddhet efter träning eller annan intensiv fysisk aktivitet. Andra symptom av asbestos inkluderar en allmän känsla av sjukdom (sjukdomskänsla) eller en ihållande torrhosta.

Tidsram

De flesta som utsätts för asbest inte visar några symptom direkt. Det kan ta från 10 till 40 år för asbestos och relaterade symtom och cancer utvecklas i exponerade individer.

Förebyggande / Lösning

Du kan förhindra asbestexponering genom att veta vilka material i ditt hem kan göras av asbest och även genom att bära lämplig skyddsutrustning om du arbetar i en högriskmiljö.