XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Fakta Om bipolär sjukdom


Bipolär sjukdom orsakar intensiva förändringar i humör, energi och aktivitetsnivå. Om den inte behandlas, kan bipolär sjukdom leda till svår depression, även självmord.

Funktioner

Känslotillstånd som skiftar från hög (manisk) till låg (depressiv) kännetecknar bipolär sjukdom. Under den maniska fasen en person kan vara alltför glada och upphetsad. Under den depressiva fasen han kan känna sig mycket trött och ledsen.

orsaker

Mayo Clinic listar några faktorer som kan utlösa bipolära episoder. Till exempel är bipolär sjukdom vanligt hos personer vars familj har beskaffenheten, och stress kan utlösa episoder.

Förebyggande / Lösning

Bipolär sjukdom kan inte botas, men det kan hanteras med hjälp av humörstabiliserande läkemedel såsom litium.

Tidsram

En person kan påverkas av bipolär sjukdom som helst i sitt liv, men National Institute of Mental Health uppger att minst hälften av alla fall börjar före 25 års ålder.

Betydelse

Enligt Mayo Clinic, påverkar bipolär sjukdom cirka 1 procent av den amerikanska befolkningen, även om många fall går unreported.