XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Hur man avvänja Off av betablockerare


Användning av Betablockerare har visat sig vara effektiva vid behandling av en mängd sjukdomar, inklusive migrän, högt blodtryck, samt stress och ångest. Men på grund av biverkningar som viktökning, trötthet och minnesförlust, en del människor väljer att sluta ta läkemedlet. Stoppa cold turkey, men kan leda till obehag och en accelererad hjärtrytm. Detta är särskilt farligt för äldre. När du väljer att sluta använda en betablockerare, är det viktigt att avvänja bort av medicinen; men talar med en hälso-och sjukvårdspersonal först.

Instruktioner

1 Prata med din läkare innan du börjar att avvänja bort av betablockerare. Läkaren kan också välja att föreskriva en alternativ medicin.

2 Ta två tredjedelar av din vanliga dos under de första två till tre veckor. Regelbundet kontrollera ditt blodtryck att se till att du behåller din normala nivå. Meddela din läkare om ditt blodtryck stiger över 140/90.

3 Ta hälften av din normala dos för de närmaste två till tre veckor. Meddela din läkare om eventuella biverkningar, såsom huvudvärk, accelererad hjärtfrekvens eller ångest.

4 Ta en tredjedel din normala dos under de senaste två till tre veckor efter avvänjning processen.

Tips

  • Checka in på akuten om du upplever några allvarliga biverkningar när avvänjning bort av betablockerare, såsom svimning, andnöd i andedräkt eller andningssvårigheter.