XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Public Health & Disability Act


Nya Zeelands folkhälsa och handikapplagen, eller NZPHD lagen, övervakar den övergripande strukturen och genomförandet av hälso- och handikappservicen i Nya Zeeland, enligt Nya Zeelands hälsoministeriet.

Origins

Den NZPHD lagen trädde i kraft i december 2000. Det tjänade som en ersättning för hälsa och funktionshinder lagen av 1993 och reviderade delar av hälsosektorn (Övergångsbestämmelser) Act.

Syfte

Den NZPHD lagen föreskrivs för att strukturera och organisera hälso- och handikapp institutioner och finansiering, vilket underlättar bättre hälsa och funktionshinder tillgång och information.

Organisation

Den NZPHD lagen övervakade skapandet av 21 distriktshälsovårdsmyndigheter. Dessa styrelser förtroendevalda, även känd som "kronmedel," representerar lokalsamhällenas hälsobehov och intressen.

styrning

Varje distrikt hälsa ombord använder tre separata kommittéer för att undersöka hälsofrågor: sjukhuset rådgivande kommittén, Handikapp Support rådgivande kommittén, och gemenskapen och folkhälsa rådgivande kommittén.

Ansvarighet

Varje distrikt hälsa ombord måste visa ansvars genom sitt distrikt strategiska plan och regelbundna rapporter om sitt distrikt årsplan. Den hälsominister kan sanktionera brädor som inte deras ansvars kontroller.