XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Födelsekontrollimplantat släpper små mängder progestin, ett hormon som förhindrar ägglossning och ändrar konsistens livmoderhalssekretet och livmoderslemhinnan att göra befruktningen mindre troligt. När isatt, de är 99,5 procent effektiva.

Tidsram

Preventivmedel arm implantat är effektiva 24 timmar efter insättning och upp till tre år. Efter tre år, måste implantatet tas bort eller ersättas, och graviditet kan uppträda några dagar efter avlägsnande.

korrekt tillämpning

Den Etonogestrel preventivmedel arm implantat är mycket effektivt för att förebygga graviditet. För preventivmedel arm implantat vara mest effektiva, måste de sättas in på rätt sätt och inte paras med interagerande läkemedel. Implantat effektivitet hos överviktiga kvinnor har inte studerats.

interaktioner

Läkemedel som ökar metabolismen av preventivmedel hormoner minska effekten av preventivmedel implantat. Dessa inkluderar barbiturater, rifampicin och johannesört, liksom läkemedel som behandlar hiv och svampinfektioner.

FDA Godkänd

Implanon, som innehåller en stång och är storleken på en tändsticka, godkändes av FDA 2006. Den första födelsekontroll arm implantat Norplant är inte längre tillgänglig.

Varning

Graviditeter som inträffar med arm implantat preventivmedel den har en hög risk för att vara ektopisk. Andra risker inkluderar blodproppar, cystor på äggstockarna och oregelbunden menstruation.