XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Den SmartCast Humminbird RF 10 är en bärbar sonaranordning, speciellt avsedd för att hitta fisk. RF 10-systemet består av en vattentät mobilstation och en sändaranordning, refereras till som en "Remote Sonar Sensor" (RSS). Enligt tillverkaren kan det interna batteriet för RSS pågå i upp till 400 timmar, när de används i vattnet. Byte av RSS är en enkel uppgift när det utförs på rätt sätt.

Instruktioner

1 Håll den gamla defekt RSS av den lilla antennmast, som ligger högst upp på enheten. Frigör det gamla RSS genom att skära fiskelinan fäst enheten med hjälp av ett par av lina klipper eller sax.

2 Ta ut den nya RSS ur förpackningen med hjälp av topp antenn. Undvik att röra vid nedre sensorområdet.

3 Fäst linjen eller vridbara från fiske rulle till det översta hålet på RSS. Fäst en lätt lina med önskad krok till den nedersta hålet på RSS. Tänk på att RSS endast kan stödja en ytterligare 5,67 gram innan förlora flytkraft.

4 Bestäm vilken typ kanal för RSS genom att undersöka den medföljande dokumentationen. Byte RSS enheter kan har ett "A" eller "B" beteckning. Den mobila stationen är inställd på "A" kanal som standard; Utför följande steg för att konfigurera den mobila stationen för att känna igen "B" kanal RSS-enheter.

5 Hit "POWER-MENY" knappen på den mobila stationen. Vänta tills displayen för att ange "Fiskeläge."

6 Tryck på "POWER-MENY" knappen tills "KANAL" visas på skärmen. Tryck på knappen till vänster "Arrow" för att välja lämpliga "B" kanal. Konfigurera kanalalternativ till "B" varje gång, efter att ha slagit på mobilstationen.