XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Hur man fäster en kedja till ett ankare


Fästa en liten längd av kedjan mellan ett ankare och ett rep tillåter ankaret att ta en förankringspunkt snabbt och minskar risken att förlora ditt ankare till nedskärningar. Anslutningen mellan ankare och kätting kräver en stark kontakt tåla tyngden av din båt. En riktig kontakt har mer styrka än kedjan och motstå korrosion.

Instruktioner

1 Vända den tillplattade sidan av schackelbult moturs tills det drar från basen av en galvaniserad schackel en storlek större än diametern av kedjan tråd du ansluter till ett ankare.

2 Rikta en sida av den öppna bygel med ändlänken av kedjan. Driva bygeln genom kedjelänken och vrid den så att öppningen är vänd bort från kedjan.

3 Applicera gänglåsningstätning på gängorna på schackelbult. Centrera bågen ligger på toppen av ankaret i mellan benen på bygeln. Skjut schackelbult genom bygelbenet med en icke-gängad öppning.

4 Vrid schackelbult medurs för att trä den i det gängade benet av schackeln. Låsa ett par självlåsande tång på den tillplattade sidan av schackelbult. Pressa handtagen på tången medurs för att låsa bygeln i läge. Släpp tången från schackelbult.

5 Plocka upp ankaret med bifogade kedjan. Byt ut bygel med mindre schackel om kedjan inte vridas fritt på ankaret.