XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

golfbil yamaha g2 g9

Den golfbil Yamaha är en batteridriven bil tillverkad av Yamaha Golf-Car Co för användning på golfbanor eller för personlig kortdistans transport. Varje batteriladdning bör göra det möjligt bilens användning för 36 hål golf, eller cirka åtta timmars körtid. Batteriet har en maximal livslängd, med sin förmåga att generera kraft minskande över tiden. För att maximera batteriets livslängd och optimera dess prestanda, ladda golfbil före varje användning och utför batteriunderhåll som anges i bruksanvisningen.

Instruktioner

1 Vrid golfbil tändningsnyckeln till "off" -läge. Ta ut nyckeln.

2 Placera batteriladdaren på en fast och jämn yta som är brandsäker, såsom en konkret garage golvet, och i ett väl ventilerat utrymme. Anslut laddaren till ett jordat, tre stift eluttag.

3 Fäst DC utlopp sladden till laddaren. Sätt den jordade kvinnliga kontakten i uttaget på baksidan av laddaren eller bifoga de positiva och negativa anslutningarna till sina respektive färgkodade noder på baksidan av laddaren, beroende på vilken laddare modell du har.

4 Ta bort fronten som täcker DC behållaren, om det finns en. Anslut den manliga änden av likströmsuttag kabeln till receptorn på golfbil, som ligger på utsidan av inneslutningsväggen under sittdynan. Låt batteriet laddas.

5 Ta bort DC utlopp sladden när batteriet är fulladdat. Ta tag i kontakten i behållaren och försiktigt dra det utåt. Byt DC kärl fronten, om modellen har en.

Tips

  • Batteriladdaren stängs automatiskt av sig själv när laddningen är klar för att undvika överladdning.
  • Följ tillverkarens laddning och underhållsschemat finns i din bruksanvisning för bästa batteriprestanda.
  • Ladda batterierna i en väl ventilerad plats, som explosiv vätgas produceras medan batteriet laddas.
  • Koppla inte bort likströmsuttag kabeln från batteribehållaren medan laddaren är på. Detta kan skapa en laddad båge som kan orsaka en explosion. Koppla ur laddaren först om du behöver koppla bilen innan det är fulladdat.

Hur avgör jag år och modell av en Yamaha golfbil?


För att hitta år och modell av din Yamaha golfbil, måste du hitta serienummer golfbil. Denna information kan hjälpa dig att identifiera vilka delar du kan behöva för golfbil, som delar kan ändras från år till år och modell till modell. Det är också viktigt om du funderar på att sälja golfbil så att du kan tala om för köparen rätt år och modell av golfbil.

Instruktioner

1 Öppna framsidan av golfbil.

2 Hitta och skriv ner serienumret på golfbil.

3 Gå till Golf Cart Hjälp (se Resurser) och matcha serienumret på golfbil med serienumret på hemsidan. När du matchar siffror, berättar den webbplats du året och modell av golfbil.

Sedan 1980 har Yamaha Golf-Car Company producerade ett brett utbud av golfbilar för privat och professionell användning. Alla Yamaha Golf-bil vagnar har en kort tre eller fyra alfanumeriska modellnummer och längre modellnamn för att indikera diverse information om vagnen, såsom produktionsåret, vagn utformning eller vagn typ. Grund läsning av den korta modellnummer är inte svårt, och med serienumret eller modellkoden, och en Yamaha referens diagram, kan du bestämma den exakta produktionsåret av vagnen.

Instruktioner

1 Leta reda på Yamaha golfbil serienummer på din golfbil. Använd en ficklampa för att hitta och bestämma modellnumret om du inte vet det, eftersom både serienummer och dess läge kan bestämma den korta modellnummer. Om du inte kan läsa serienummer, gnugga bort all smuts eller skräp med en fuktig trasa för att avslöja det, sedan skriva ner det för framtida referens.

Serienummer platser:

G1 modeller: Under den bakre stötfångaren på torget "tvärbalken" av ramen.
G2 modeller (med produktions år mellan 1988 och 1990) och G9 modeller: under sätet vid kanten av golvskivor i motorrummet.
G2 modeller sedan 1990 och G3 modeller: Under den bakre stötfångaren tvärbalk på passagerarsidan.
G5-modeller: På främre tvärbalk av ramen.
G8 modeller och G14, G16 och G19 modeller med produktion 1996 år: Under framsätet på passagerarsidan på en balk i närheten av batteriet. Lyft sätet för att lokalisera den.
G11, G14, G16, G19, G20, G21 och G22 modeller: Under handskfacket på förarsidan frontpanel till vänster - vertikal orientering.

2 Hitta serienumret på Yamaha referenstabell (se Resurser) för att avgöra ditt modellnummer. Som ni kan se i diagrammet, de tre första siffrorna i serienumret representerar "modellkoden." Modellkoden representerar en separat beteckning ansluten till serienumret för att referera tillbaka till modellnummer. Detta bidrar specificera delar krav och används ofta som ett lager bevarande enhet (SKU) nummer.

Till vänster om modellkoden är mer specifik och längre "modellnamn." De tre eller fyra första enheterna av modellnamnet representerar den korta modellnummer (se det gröna fältet längst upp på varje kategori i referens diagrammet).

3 Läs modellnummer. Varje del av modellnumret betyder något specifikt.

1. Den första delen av namnet anger vilken typ av Yamaha-produkt. Till exempel, "G" för Golf-bil.
2. Siffran anger vilka produktionslinjer ungefärlig år och design - högre tal indikerar mer aktuella produktionsmodeller. Till exempel "G1" läser som en Yamaha Golf-bil (CART) producerade mellan 1980 och 1986.
3. Bokstaven "A" eller E "efter numret anger vilken typ av vagn -. Gas eller el till exempel" G21A "läser som en gasdriven, Yamaha Golf-Bildesign som tillverkades mellan 2001 och 2004.

Felsökning en Yamaha G2 Golf Cart


Yamaha G2 golfbil används på golfbanor, och även på gårdar och i gated communities som ett alternativ till bilar. Om du har problem med din Yamaha G2 golfbil, finns det flera saker som du kan göra för att få det igång igen ordentligt. Problem med däcken, solenoiden, batteriet och motorn är vanligast. Du behöver inte vara en Yamaha-tekniker för att få din golfbil igång igen. Du kan göra det själv med lite krångel.

Instruktioner

1 Gå till G2 och kontrollera nyckeln. Se till att nyckeln är i läge "ON". Tryck på gaspedalen och du ska höra ett "klickande" ljud. Detta innebär att solenoiden fungerar korrekt.

2 Kontrollera magnet för alla lösa trådar. Öppna plastkåpa för att kontrollera solenoiden. Solenoiden är den lindade tråd inuti huven. Om magnet har lossnat, dra åt den vid anslutningen och försök gaspedalen igen.

3 Lyft sitsen att avslöja regulatorn. Detta är en silver box med kablar som kommer ut ur den. Dra åt alla kabelanslutningar som har lossnat att åtgärda eventuella problem med handkontrollen.

4 Öppna huven till golfbil och titta på motorn. Försök att snurra drivremmen. Drivremmen är den stora bälte fäst till motorn. Om det inte finns något motstånd när du snurra drivremmen, måste du byta ut motorn.

5 Kontrollera batteriet under golfbil sätet. Kontrollera att anslutningarna är täta. Dra åt eventuella lösa anslutningar på batteriet och försöker starta golfbil. Byt ut batteriet om golfbil inte startar.

Yamaha Corporation startade 1887 när Torakusu Yamaha byggde sin första orgel. Sedan dess har Yamaha producerat en mängd olika fordon och elektroniska produkter inklusive musik och stereoanläggningar, motorcyklar, ATV och golfbilar. Yamaha golfbilar är byggda i både el- och gasdrivna modeller. Som med alla golfbilar, kan problem uppstå från tid till annan, inklusive fordonet inte körs i omvänd ordning. Felsökning Yamaha golfbil kan för att åtgärda problemet.

Instruktioner

1 Kontrollera för att säkerställa att kontrollen är helt inställd i omvänt. Ofta växelkontrollen kan halka eller inte satt helt i backläge.

2 Öppna skift höljet och inspektera växlingsgaffeln. Växlingsgaffeln kan bli igensatta med skräp från tid till annan av slam eller stenar. Om igensättning är uppenbart, ren och smörj växlingsgaffeln.

3 Öppna huven eller chassit och inspektera den omvända kabel. Kabeln går från motorn till bakaxeln. Om kabeln blir sliten eller torr, kommer det inte att växla vagnen i backen.

4 Rengör kablar och växelspaken fria från synliga rester. Spray smörjmedel på kablarna på baksidan spaken (vid den bakre änden av kabel) och på växelspaken under huven. Ofta är dålig smörjning den främsta orsaken till vagnen inte körs i omvänd ordning.

Tips

  • Ersätta både framåt och bakåt kablar om kraftigt slitna.
  • Har din Yamaha golfbil kontrolleras av en kompetent mekaniker för att säkerställa kvalitet operation.
  • Utför aldrig underhåll på en golfbil under drift.
  • Applicera inte olja eller arbete på golfbil runt öppen eld.

Yamaha är bland de ledande tillverkarna av golfbilar, som presenterar en mängd olika hastighetsalternativ, precis som många andra vagnar gör. Även om dessa fordon är ofta begränsad till cirka 10 till 15 miles per timme med fabriksstandarder och inställningar, kan du snabba upp din vagn i en mängd olika sätt att få den i rörelse så snabbt som 20 till 25 miles per timme. Du kan snabba upp din Yamaha gas golfbil med ett antal enkla tweaks.

Instruktioner

1 Ström rengöra din kundvagn med hjälp av en slang, vatten och tvål. Var noga med att avlägsna all smuts och sot från hjulen och hjulhusen för att låta din kundvagn att arbeta på det mest effektiva.

2 Ta bort alla onödiga tillbehör från vagnen för att lätta vagnen vikt.

3 Ta bort strypningen underifrån vagnen gas pedal. Detta är vanligtvis en metallstång som hindrar föraren från att trycka på pedalen helt. Du kan ta bort den med en skiftnyckel och en skruvmejsel.

4 Öppna säte din varukorg för att komma åt motorn under. Tryck guvernören mot förgasaren för att ta bort denna hastighet begränsning. Guvernören är en T-formad metallstav som du hittar fäst med ett gummiband eller tejp mot cylindrar förgasaren.

Hur man berättar år och modell av en golfbil


Golfbilar är inte bara för golf. När befolkningen åldras, är ett ökande antal människor som använder golfbilar för vardagsärenden. Ett antal orter, särskilt i sydöstra USA, har skapat nätverk av golfbil spår. Även om golfbilar är relativt enkla metoder för transport, ibland behöver de reparation. Det är viktigt att veta vilken typ av golfbil och tillverkningsår för att få rätt reservdelar för din golfbil.

Instruktioner

Club Car

1 Leta reda på serienumret plattan genom att titta på I-balk under förarsätet för modeller tillverkade mellan 1975 och 1980. De två första siffrorna i serienumret i allmänhet visar tillverkningsåret.

2 Kontrollera under instrumentbrädan på passagerarsidan om du inte kan hitta ett serienummer plattan under förarsätet. De nyare modeller, tillverkade mellan 1981 och närvarande, har vanligtvis två fotpedaler; äldre modeller har tre. Liksom de äldre modellerna, kommer de två första siffrorna på serienumret plattan anger året tillverkas.

3 Skriv ner serienumret och kontakta företaget för mer information om modellen golfbil.

EZ-Go

4 Titta under förarsätet för serienummer modeller tillverkade före 1976. Kontakta företaget för mer information, eftersom serienumret inte innehåller någon information om modellen eller året tillverkades.

5 Hitta serienumret under instrumentbrädan, under handskfacket, för Marathon-modellen, mellan 1976 och 1993. De två sista siffrorna anger tillverkningsåret.

6 Titta i handskfacket på passagerarsidan för Medaljör och TXT modeller, mellan 1994 och 2002. De två sista siffrorna i serienumret visar året som golfbil gjordes.

7 Vänd den svarta plastplåten bakom sätet för att hitta serienumret för TXT modell, tillverkad av 2003 för att presentera. Serienumret kommer att vara på en svart plastskiva limmad till ramen. De två sista siffrorna anger året tillverkas.

Yamaha

8 Undersök ram under den bakre stötfångaren för G1 och tidiga G2 modeller. Hitta motsvarande serienummer och tillverkningsår från Yamaha hemsida under reservdelar och service.

9 Luta klädseln tillbaka för att hitta serienumret för G2 senare modeller, G8 och G9 design. Hitta motsvarande serienummer och tillverkningsår från Yamahas webbplats.

10 Titta under handskfacket på förarsidan eller under sätet för G14, G16, G19 eller G22 modeller. Hitta motsvarande serienummer och tillverkningsår från Yamahas webbplats.

Harley-Davidson

11 Lyfta kroppen av vagnen upp för att exponera chassit.

12 Titta på stålramen på förarsidan, något över den bakre däck, för att lokalisera serienumret.

13 Kontakta Harley-Davidson för mer information om modellen och tillverkningsår för din golfbil, med hjälp av serienumret.

Hur man fixar en Yamaha Golf Cart


Golfbilar under de senaste åren blivit en allt vanligare form av transport runt bostäder eller semesterparker, resort samhällen, sportanläggningar och överallt där det finns ett behov av billig och bekväm transport i en stor, privat område. Även mekaniskt enklare än bilar eller lastbilar, golfbilar behöver fortfarande en viss mängd underhåll och expertis för att hålla dem igång ordentligt. Yamaha golfbilar kommer med antingen elektriska eller gasdrivna motorer och kan färdas i hastigheter på upp till ca 15 km / h.

Instruktioner

1 Få rätt servicemanualen för din varukorg. Detta kommer att berätta allt regelbundet underhåll krävs för att hålla din varukorg fungerar smidigt. Manualen kommer också att hjälpa dig med instruktioner om hur man identifiera och åtgärda de vanligaste problemen.

2 Utför regelbundet underhåll och pre-funktionskontroller på golfbil. Förebygga problem, eller att fånga dem innan de utvecklas, är en bättre och enklare alternativ än att utföra reparationer. Kontrollera däckens skick, batterier, styrning och bromsar så ofta du kan.

3 Kontrollera batteripolerna om din elektriska vagnen inte kommer att börja se till att de är rena och korrekt anslutna. Kontrollera att batteriet inte behöver påfyllning och att det inte finns några sprickor och läckor i batterifacket. Om det finns, kommer ett nytt batteri behövs eftersom höljet inte kan repareras. Försummar detta utbyte kan innebära att droppande syran orsakar ytterligare skador på motorn.

4 Byt ut slitna däck. Ett punkterat däck kan ofta repareras med en gummi lapp kit. Kontrollera däcktrycket regelbundet, eftersom svulstiga eller för lågt lufttryck kan orsaka ojämnt slitage, vilket minskar livslängden på däcken.

5 Ren och dra åt tändstiften på en gasdriven vagn med jämna mellanrum. Det är vanligt att smutsiga pluggar eller de med felaktigt-set luckor att orsaka problem med vagnen. En lokal automatisk lagring kommer att kunna ersätta skadade eller nedsmutsade pluggar både snabbt och ganska billigt.

Tips

  • Däck, batterier och tändstift är de vanligaste orsakerna till problem med golfbilar, men dessa reparationer är ganska enkla och regelbundna underhållskontroller kommer att förhindra många av dem. Det är sällsynt att mer allvarliga fel att uppstå, men de kommer emellanåt hända. Det är viktigt att söka experthjälp om du tror mer större reparationer behövs, eftersom förseningar kommer troligen bara göra problemet svårare och dyrare att ta hand om i slutändan.

Hur man justerar Yamaha varukorgen Governors


Golfbilar, lika populära utanför banan som de är på det, är i allmänhet begränsad till en hastighet av ca 10 till 15 km / h genom fabriksinställningarna. Många användare och ägare, men vill göra sina golfbilar gå snabbare. Ett av de enklaste sätten att öka hastigheten på en Yamaha golfbil är att justera regulatorn installerad i vagnen motor. Förfarandet kan göras med en tillfällig korrigering som är lätt att åstadkomma och kostnadsfria.

Instruktioner

1 Lyft sätet för Yamaha golfbil för att komma åt motorn.

2 Lokalisera regulator - det är en T-formad metallstång, installeras nära överst i mitten av motorn, precis vid sidan av förgasarens cylindrar.

3 Använda silvertejp eller ett gummiband för att flytta regulatorn så nära till förgasaren som möjligt; placera den på plats genom att fästa den till förgasaren. Detta kommer att lägga till en extra hastighet av 5-10 mph på din golfbil.

Hur man gör en Yamaha G19 Golf Cart Snabbare


Bland de viktigaste funktionerna på någon golfbana runt om i världen, har golfbilar blivit populära utanför banan också. Nu har en funktion på stora egendomar, i parker och köpcentra, dessa vagnar är i allmänhet satt till cirka 10 till 15 miles per timme på de flesta platser. Du kan dock göra din Yamaha G19 golfbil gå snabbare i en mängd olika sätt. Vare sig på banan eller utanför banan, kommer dessa förbättringar har du går snabbare direkt.

Instruktioner

1 Ström tvätta golfbil. Ta bort all smuts och skräp från utsidan av din varukorg kommer att ha fordon som rör sig på det mest effektiva. Var noga med att rengöra hjulen och i spåren av däcken.

2 Ta bort alla onödiga tillbehör från utsidan av vagnen. Dessa tillbehör kan innehålla rack, vindrutor, klubbar eller andra saker, och kan lägga vikt till fordonet och sakta ner.

3 Byt ut gamla eller utslitna delar på utsidan av bilen eller i motorn. Dessa gamla delar inte kommer att tillåta bilen att arbeta på det mest effektiva, saktar ner i små steg över tiden.

4 Lägg större däck till din golfbil. Och samtidigt behålla en motor med samma varv per minut, kommer större däck låta din varukorg för att täcka mer mark med varje varv, flytta den snabbare med varje tur.

5 Byt ut din motor med en högre driven en. Även om detta kan kräva viss erfarenhet eller en mekanisk kontakt, kommer en högre driven motor tillåta hjulen att snurra snabbare, vilket ökar hastigheten på din vagn till så högt som 25 till 30 miles per timme.