XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

fobi för toaletter

Vad är fobi för offentliga toaletter?

Du kanske aldrig har hört talas om dem, men offentlig toalett fobier, eller toalett fobier, är vanligare än du tror. Vad som gör dem så skiljer sig från de mer välkända fobier såsom acrophobia och arachnophobia är att de kan vara försvagande för de drabbade, vilket resulterar i skam, förnedring och social ångest - i vissa fall, till den grad av skuld eller fullständig självisolering . Förutom att vara förmodligen den näst vanligaste social fobi, det finns praktiskt taget ingen allmänhetens medvetenhet om detta social fobi, och mycket litet erkännande av de medicinska och mentala hälsa samhällen.

Definition

Toalett fobi är ett samlingsbegrepp för en rad olika problem i samband med användning av - eller snarare, undvikande av - offentliga toaletter. Klassificeras som ett ångestsyndrom, det allmänt sett av kliniker som en form av social fobi med egenskaper som speglar agorafobi och tvångssyndrom (OCD).

Agorafobi definieras som en rädsla för att bli instängd på platser eller situationer där det inte finns något sätt att enkelt fly i händelse av ångest eller panikattack, eller övertagna fara. Detta kan orsaka lidande för att undvika att deras hem eller göra saker och gå till platser de befarar skulle kunna leda till ett problem eller förlägenhet. OCD innebär tvångs, påträngande tankar som ofta tvingar sjuka att upprepade gånger utföra rituella beteenden och rutiner för att underlätta deras ångest.

typer

En fobi för offentliga toaletter kan innefatta en rädsla för kontaminering från att använda "smutsiga" toaletter, oroande att människor är medvetna om du använder eller kan höra dig använda toaletten, av rädsla för att lämna huset och att det inte går att hitta en "säker" toalett , att vara rädd för nedsmutsning själv om att lämna en säker ort, rädsla för att inte kunna göra ditt företag på en offentlig plats, eller en specifik rädsla för toaletter eller toalett relaterad situation på grund av en traumatisk upplevelse.

På grund av det stora antalet möjliga deltagare, några av dem är störningar såsom agorafobi och tvångssyndrom som är tydligare diagnostiserbar, en toalett fobi kan klassificeras som antingen av den tidigare, en social fobi eller ångest, eller mer specifikt parcopresis eller paruresis.

Parcopresis är det kliniska namnet för "blyga tarm," oförmåga att uträtta sina behov i offentliga toaletter. Denna typ av fobi är vanligast förekommande bland de offentliga toaletten fobier på grund av behovet för att sitta ned och som är begränsat i en tät, "germ-fyllda" badrum stall. Och för många av de drabbade, kan denna rädsla sträcka att undvika att använda vänners badrum och ångest efter besökare har använt sin egen.

Oförmågan att urinera i andras närvaro eller på offentliga platser kallas paruresis. Andra termer för denna sjukdom och de drabbade är "blyg blåsa", "blyga blåsa", "undvikande parures" och "kissa-blyg." De som berörs av paruresis beskriva känslan som en "frysning" eller "låsa upp" sin urinblåsa, och de är inte urinera trots hur obehagligt det kan vara.

Bland paruretics med rädsla för kontaminering och de som lider av agorafobi, urinera på offentliga toaletter kan vara mer problematiskt för kvinnor än för män, som kan undvika fysisk kontakt med toaletter och inte begränsas till stånd när man kissar i offentliga toaletter.

Utbredning

De flesta av de uppgifter om toalett fobier tyder på att omkring fyra miljoner människor i Storbritannien och minst 7 procent av befolkningen i Kanada och USA påverkas. Men på grund av den nivå av förlägenhet i samband med denna fobi, det antas att dessa siffror är konservativa. Den genomsnittliga debutåldern ligger mellan 12 och 25 år, men toalett fobier kan börja i alla åldrar.

Potentiella hälsorisker

Vad är fobi för offentliga toaletter?

Bortsett från det lidande och förlägenhet att ha en toalett fobi, finns som kan vara skadligt för din hälsa och försörjning ett antal undvikande beteenden. Till exempel har många människor med offentlig toalett fobier sluta jobb på grund av sin sjukdom. Dessutom kan en del avstå från att äta eller konsumera vätskor för att undvika att behöva använda badrummet när hemifrån.

Undvikande beteenden kan också vara skadligt för relationer. Barn och familjemedlemmar till personer med sociala ångest kan drabbas av att behöva tillgodose deras särskilda behov. För de drabbade går och i romantiska relationer kan förlägenhet och skuld du går igenom vara förödande nog för att undvika kontakt med en älskad, gå på normala sociala utflykter, eller i vissa fall, fortsätter förhållandet alls.

Behandling

Ångeststörningar, inklusive fobier liksom OCD, vanligtvis behandlas med kognitiv beteendeterapi, som har en stor framgång när behandlingen är avslutad. Även om många av de drabbade av ångest fare väl med ångestdämpande medicin, har resultaten av farmakologisk behandling inte visat sig lovande med parcopresis eller paruresis.

Om du eller någon du känner lider av en toalett fobi, vara säker på att du inte är ensam och att det finns hjälp. Gemensamt för alla ångest leder undvikande endast till ökad ångest, skuld och skam, så söka professionell hjälp är viktig. Se din läkare eller besöka kontakta International paruresis Association for information om att hitta behandling.

Hur man tar bort en RV toalett


Många människor njuta av att lära utomhus i en RV. En av orsakerna till att de väljer en RV är bekvämligheten med att ha en toalett vart de än går. De flesta RV toaletter kommer att ge dig många års problemfri drift. Som med all utrustning, men ibland toaletter sönder och måste bytas ut. Det finns ingen anledning till varför du inte kan ersätta din RV toalett och komma tillbaka till ett lyckligt camping upplevelse.

Instruktioner

Ta bort toaletten

1 Hur man tar bort en RV toalett

Parkera din RV på en plan yta och chocka hjulen. Töm hålltanken och rengör den med friskt vatten. Du vill vara säker på att inget avfall från uppsamlingstanken in din RV och hålla tank lukter hålls till ett minimum.

2 Skär av strömmen till vattenpumpen i din RV. Som behövs för att undvika oavsiktlig pumpning av vattnet medan toaletten tas bort.

3 Ser vid basen av RV toaletten. Du kommer att se ett plasthölje. Lyft som täcker och avslöja skruvarna som håller på toaletten på plats. Placera en handduk runt toaletten för att fånga upp vatten.

4 Hur man tar bort en RV toalett

Ta bort muttrarna från bultarna som går ända upp genom basen av toaletten. Om dessa skruvar är rostiga, spraya penetrerande olja på dem och vänta några minuter. De bör sedan skruva lätt.

5 Nå runt till baksidan av toaletten. Stäng av vattenförsörjning ventil (om det finns någon). Avlägsna vattenslangen som förbinder toaletten till RV vattensystemet.

6 Lyft upp på toaletten för att ta bort den. Om det fäster, försiktigt luta den fram och tillbaka tills det fungerar fritt från golvet i RV. När den gamla toaletten är ur RV, kan du installera den nya genom att vända dessa steg.

Förfoga över den trasiga toaletten på lämpligt sätt; de flesta kommunala avfallsbolag har särskilda förfaranden för avsättning av toaletter och andra hushållsamplar. Inte bara kasta toaletten i en campingplats container.

Vitamin B Complex & amp; Social fobi

Social fobi, även känd som social fobi, är den tredje vanligaste psykiska hälsovården problem och förekommer hos fler än 1 av 10 personer under sin livstid, enligt den icke-vinstdrivande organisation social fobi / social fobi Association. Medicinering och kognitiv terapi kan lindra social fobi. Även om B-vitaminer hjälper till att reglera kroppens stresshormoner, med vitamin B-komplex kommer inte nödvändigtvis att hjälpa och kan vara skadligt. Tala med din läkare innan du tar vitamin B-komplex av någon anledning.

Social fobi Basics

Om du har en stark rädsla för sociala situationer, såsom att träffa människor i myndigheten, talar formellt offentligt, att bli retad eller göra konversation med främlingar, kan du lider av social fobi. Symtom på social fobi inkluderar darrningar, överdriven svettning, rodnad, hjärtklappning och muntorrhet. Många människor kan uppleva några av dessa symptom i vissa situationer. Social fobi innebär att du lider intensiv, nästan konstant rädsla i en mängd olika offentliga situationer. Du kanske är rädd att underteckna en check framför en banktjänsteman eller sjuk snarare än närvara vid ett möte på jobbet.

B-vitamin komplex

B-vitaminer bidra till att stödja ett friskt nervsystem och hjälpa din kropp producerar kön och stresshormoner. Vissa människor tar B-vitamin komplex för att lindra stress, men inga bevis tyder på att detta kommer att fungera. Ta B-vitaminer skulle kunna öka din nivå av ångest, beroende på typ och mängd du tar. B-komplex tillskott är inte i alla fall. Man kan innehålla 10 procent av det rekommenderade dagliga intaget för en vitamin, 6000 procent av det rekommenderade dagliga intaget för en annan och utelämna vissa B-vitaminer helt och hållet. Om du tar stora mängder av vitamin B eller ta dem i oproportionerliga mängder, kan du hamna känsla mer eller mindre orolig.

Behandla social fobi

Traditionell behandling för social fobi inkluderar kognitiv beteendeterapi, en typ av psykoterapi som syftar till att förändra ditt sätt att tänka på och reagera på situationer. Det kan till exempel tillhandahålla verktyg för att hjälpa dig att övervinna negativa tankemönster som gör dig rädd sociala situationer. Din läkare kan också ordinera läkemedel såsom ångestdämpande läkemedel och antidepressiva medel. Betablockerare, en medicinering som kan bidra till att minska din puls och kontroll skakningar, kan också vara till nytta. Alla mediciner innebära risker, dock, och en typ av läkemedel som används för behandling av social fobi - MAO-hämmare - utgör allvarliga risker när de kombineras med vissa livsmedel och mediciner.

Vitamin B Risker

Om du tror att ta vitamin B-komplex kan hjälpa dig att hantera med social fobi, be din läkare innan självmedicinera med tillägget. Även om du kan köpa B-komplex utan recept, kan praktiken vara osäkra. Ganska mindre biverkningar av att ta vitamin B-komplex inkluderar förändringar i urinen färg, huvudvärk, kräkningar, illamående och diarré. Ta B-vitaminer också kan sänka eller höja blodsockret och blodtryck och förvärra symtomen vid njursjukdom. Två B-vitaminer i synnerhet B-3 och B-6, utgör allvarliga risker om de tas i stora mängder. Biverkningar inkluderar nerv, hjärna och leverskador samt synförlust och oregelbundna hjärtslag.

Marin toalett förordningarna


Om du trivs på vattnet, måste du känna till och följa föreskrifter om omhändertagande av mänskligt avfall i marina miljöer. Vare sig du är circumnavigating världen i en segling eller motorbåt, eller flytande med vänner på en lugn flod med en flottilj av kanoter, har du en skyldighet att hantera mänskligt avfall på ett ansvarsfullt sätt för att förhindra fula miljöförorening som medför allvarliga hälsorisker för människor, djur och även växter.

flush toaletter

Marina sanitära anordningar definieras av US Environmental Protection Agency som en enhet installerad ombord på ett fartyg som hanterar avloppsvatten. De enda undantagen från behandlade eller obehandlade lagar utsläpp av avloppsvatten som fastställs av den federala regeringen är speciella dispenser - få och långt mellan - ges till stater som ansöker om och får dem. Medan båtlivet nära stranden, i inre vattenvägar, till havs eller på insjöar, bör du skjuta till och följa federala regler. US Coast Guard (USCG) ska intyga din avloppssystem; Detta görs vanligtvis före installationen, men om du har ett äldre system bör du kontakta din lokala USCG kontor för certifieringsförfarandet och informationskravet. Samtliga båtliv områden betecknas antingen som "no-utsläpp" områden - platser där under inga omständigheter är det tillåtet att släppa effluvia i vattnet - eller "utsläpp" sektorer där renat avloppsvatten kan frigöras. Det är aldrig tillåtet att släppa ut obehandlat avfall. Det är ditt ansvar att känna till lagen och upprätthålla ett system ombord som har kapacitet att arbeta inom parametrarna för de regler och din båt planer.

Porta-pottys

Många mindre och äldre fartyg inte har toalettsystem installerat, men kan rymma porta-pottys. Samma regler som gäller med vattentoalett system används för porta-potta system. Avfall måste behandlas; det finns ett antal organiska, icke-toxiska och biologiskt nedbrytbara produkter på marknaden för båda systemen som bryter avloppsvattnet ned i icke-skadlig vätska. Per regler urladdnings och icke-utmatningszonen, kan detta behandlade avfallet dumpas överbord eller pumpas ut / spolas vid varje hamn.

Groovers och Catholes

En Spår är en ammunition kan eller andra 100 procent förslutningsbar och vattentät enhet som används av floden löpare och vildmarks campare som en toalett. Nästan alla amerikanska flodsystem myndigheter kräver flod löpare att packa allt ut de packa i; detta inkluderar skräp, personliga föremål och fast mänskligt avfall. US National Park System har en politik för "lämna några spår," kräver besökare att parkera vattendrag och tillbaka landet att lämna några tecken bakom de var där. Även om Bureau of Land Management tillåter "cathole" avfallshantering i ryggen landet, kräver de avfall förvaras av vattensystem och förespråkare Spår användning. US Forest Service och tillstånd rekreationsområden har riks liknande bestämmelser.

Hur man reparerar en Raritan båt Toalett


En marin toalett, en så kallad head av sjömän, har en mer känsliga system i motsats till ett vanligt toalett, med tanke på dess VVS set-up och exponering för havsvatten. De viktigaste mekaniska problem för en marin toalett tenderar att vara relaterade till vattenflödet som blockering, läcker, lukter eller manuell eller elektrisk pump mekanism. Tekniska framsteg har lett till införandet av vakuum spola marin toalett, som har lättat användnings och luktproblem traditionella huvuden, men har lagt till en nivå av komplexitet reparationer. Raritan är en av de ledande tillverkarna av marina toaletter, med flera olika modelltyper inklusive Compact, PH II manual eller PHEII, Crown Head, Atlantes och elektriska Marine elegans.

Instruktioner

1 Identifiera vilka Raritan marintoalett som du har, antingen genom att bruksanvisningen eller genom att identifiera modellen på Raritan hemsida.

2 Hitta Raritan toaletten "Spräng Delar Visa" diagram i manualen eller på Raritan hemsida. Detta diagram ger ägare med en fullständig redovisning av hela toaletten med en del, vilket gör det lättare att identifiera problemet och beställa reservdelar.

3 Bestäm vilken huvudfrågan kan skapa problem med toaletten. Till exempel, pumpen eller spola toaletten och fastställa huruvida vattnet flödar i under den öppna positionen och ut, när den är i den stängda positionen. När pumpa manuellt handtag på toaletten, i förekommande fall för modellen, titta på anslutna delar på höger sida som du pumpar. Om toaletten pumpar eller spolning korrekt utan läckage, kan frågan i stället vara med vattenintag, uttag eller Råvatten slangar kopplade till toaletten.

4 Följ raden av delar som ingår i "Spräng Delar Visa" diagrammet. Med tanke på att de flesta marina toalett fästdelar är gjorda av plast, är vanligtvis en spricka eller fullständig brytning i en av dessa delar där problemet ligger. Till exempel för Raritans PHII marin toalett, artikelnummer 1210 eller artikelnummer 1211PL ofta sprickor efter omfattande, långvarig användning.

5 Kontrollera motor eller pump för toaletten om huvudet är elektrisk i stället för manuell. Använd Nigel Calder bok "Boatowner s mekanisk och elektrisk Manual" för att felsöka och reparera motorn på toaletten.

6 Observera om det läcker runt basen av toaletten. Om det läcker ut, måste tätningen som skall kontrolleras och bytas ut. På ett vakuum flush marin toalett, är ett vanligt problem att pumpen startar på egen hand och sedan stängs av. Om vatten strömmar ut ur toaletten mycket långsamt eller om det finns ett väsande ljud, då tätningen på toaletten kan vara felaktig. Köp en lämplig reparationskit för din Raritan toalett modell och avlägsna toalettskålen från sin bas för att slutföra denna typ av reparation.

7 Upptäcka om någon dålig lukt utgår från huvudet när rensade. Oset är mera framträdande om den marina toaletten använder havsvatten i stället för färskvatten. För att korrigera detta problem, lägg till en deodorizer och pumpa eller spola detta genom systemet. Om lukten kvarstår, kontrollera Septiktankstorlek - en tank som samlar avfall inte spolas överbord - att se till att det inte är full. Kontrollera även VVS slangar anslutna till tanken för igensättning. En allvarlig lukt problem kan kräva avlägsnande och grundlig rengöring av toalettskålen och tillhörande slangar.

Tips

  • Om allt annat misslyckas med att försöka reparera din Raritan marin toalett, ring i en lokal, certifierad båt mekaniker att felsöka problemet och komplettera de identifierade reparationer.
  • Var noga med att stänga bottenförskruvningen ansluten till huvudet som du arbetar på innan du börjar några betydande reparationer av marin toalett.

Sea Ray tillverkar och säljer en mängd olika fritids båtliv fordon från sport båtmodeller till båtar. Vissa modeller av Sea Rays, främst båtar, har toaletter (huvuden) på dem för att underlätta för långa resor. Om du inte använder din Sea Ray under vintern, måste den vinterbonade för att förhindra skador från frost. När de viktigaste vinterförvaring uppgifter är att tömma ombord toaletten.

Instruktioner

1 Placera pumpen ut stationen vid någon brygga. Anslut pumpstationen avfallsslangen till ventilen märkt "Waste" i övre däck av Sea Ray. Fäst pumpen enligt anvisningar från pump manager, eftersom slangar och pumpar varierar beroende på modell.

2 Spola toaletten två eller tre gånger i rad genom att trampa på pedalen för att spola rent vatten genom systemet.

3 Fråga pump skötare tur på avfallspumpsystem för att suga ut innehållet i uppsamlingstanken.

4 Leta reda på vatteninloppsröret på baksidan av toaletten och skruva den från huvudkranen på toaletten. Du kanske vill placera en handduk under ventilen som du gör detta för att fånga överflödigt vatten.

5 Häll 1 liter giftfritt, vinterförvaring frostskyddsmedel i en 3-liters hink och tillsätt 1 liter vatten.

6 Häll blandningen långsamt i skålen på toaletten och vrid vakuumpump switch för toaletten på för en till två minuter. Vattenpumpen brytarläget varierar beroende på modell, men är typiskt i badrummet eller intill sötvattentanken.

7 Gå till huvudbrytaren rutan för Sea Ray och slå av strömbrytaren för toaletten pumpen.

8 Fråga pump skötare att pumpa ut uppsamlingstanken igen för att ta bort frostskyddsmedel.

9 Lossa slangen från "Waste" ventil och avsluta pumpstationen.

Tips

  • Environmental Protection Agency (EPA) begränsar dumpning avfall överbord i de flesta vattendrag.

Med hjälp av en offentlig toalett när du reser kan vara en skakande upplevelse. Toalettsitsar är ett paradis för bakterier och sjukdomar, såsom blygd löss, skabb, E. coli, staph och mer. Du bör alltid försöka sanera en offentlig toalett innan du använder den. Även om du inte helt kan skydda dig från bakterier, kan en del av dessa förslag för desinficering en offentlig toalett hjälpa.

Instruktioner

1 Täck toalett med remsor av toalettpapper innan du sitta ned. Det är inte en fullständig säker vakt mot sjukdomar och bakterier eftersom papperet kan glida eller riva, men det är definitivt bättre än ingenting. Försök att sitta ner försiktigt eller sitta på huk över toalettsitsen.

2 Inköp engångspapperstoalettsitsen täcker. Många offentliga platser inte lämnar toalettsitsen täcker av något slag. Istället för att behöva sitta på huk över toaletten eller täck den med toalettpapper, använd en av dessa praktiska pappers täcker, som kommer i lätt att bära påsar.

3 Överväg plast toalett klädslar. CleanSleeve producerar denna typ av lock, som kommer med en dragkedja väska som passar in i din handväska eller handskfacket. Hylsorna helt täcka toalettsitsen topp och botten, vilket skapar en vattentät barriär för att skydda mot E. coli, staph och andra infektionssjukdomar.

4 Användning desinficerande våtservetter. Om du måste röra locket toaletten eller säte, torka den med en engångs sanitizing torka. Dessa våtservetter kommer i resor paket och kan passa i handväskan eller fickan.

Tips

  • Kom ihåg att alltid använda en desinficerande torka vid spolning av toaletten. Flush handtaget bär många bakterier. Samma sak gäller för dörrhandtag.
  • Tvätta händerna noga med varmt vatten och diskmedel före och efter användning av en offentlig toalett. Om ingen diskbänken är tillgänglig, använder hand sanitizer.
  • Inte sitta på en bar toalettsitsen i en offentlig toalett.

återcirkulerande toaletter

En recirkulerande toalett har en lagringstank av vatten och kemikalier som den använder för alla vätskerelaterade ändamål, kombinera och neutralisera avfall med dessa kemikalier. Lagringstanken fungerar som både avfall inneslutningssystemets och spolsystem. Denna kompakta toalett används vanligen på platser där det finns ingen tillgång till normal VVS eller plats för ett större system, oftast små båtar eller flygplan.

Den kemiska sammansättningen av toaletten likvida varierar beroende på leverantören, men dess huvudsakliga uppgift är att förstöra bakterier, såsom koliforma, som bygger upp i avfallet. Detta gör toaletten säkrare att använda genom att minska risken för kontaminering och hjälper till att eliminera lukter. Mera komplicerade system kan ha separata tankar av kemikalier som periodiskt injiceras i huvudtanken för att hjälpa lösa upp och desinficera avfallet.

Behandla

Mer traditionella cirkulations toaletter använder en Macerator för att lösa fast avfall till mindre partiklar. Ett skärverk systemet är utrustat med höghastighets blad som mal avfallet ner i bitar små nog att lösa sig i vätskan i huvudlagringskammaren. En skärverk tillsätts i allmänhet in i systemet för att minska risken för igensättning och för att tillåta vätskan från huvudkammaren som skall användas för spolningsändamål.

Medan Macerator do upplösa fast avfall, men de påverkar inte den hastighet med vilken de kemikalier neutraliserar koliforma bakterier. Detta skapar en balans problem när kemikalierna har ännu inte haft tid att helt behandla flytande partiklar av avfall men vätskan återanvänds för att spola ändamål redan. För att lösa detta problem, vissa cirkulations toaletter använder ett filtersystem som delar upp avfall mellan flera olika avdelningar. Fast avfall fångas av filtret och sugits bort i en stor uppehållstank utformad för att neutralisera den. Vätskor som har för avsikt att återanvändas för att spola syfte skickas till en mycket mindre tank, som sedan mättas med bakteriedödande kemikalier från en separat, större lagringspump.

Förfogande

Båtar och flygplan pump vanligtvis ackumulatortank vätskor i en septiktank när de återvänder till jorden igen. De kemikalier och vatten fylls på och cirkuleras genom systemet så att toaletten är redo att användas igen. Denna process skiljer sig från toaletten till toalett, som gör kemiska val, baserat på effektivitet och luktborttagning.

Tips för offentliga toaletter


De flesta människor kommer att finna att de måste använda en offentlig toalett vid någon tidpunkt eller en annan. Vare sig det är på jobbet, en restaurang eller när du är på köpcentret, ibland kanske inte har något annat val än att använda ett trots att de har ett rykte om att vara en ohälsosamma sätt att lindra själv. Det finns dock ett antal saker du kan göra för att göra upplevelsen mindre obehaglig och se till att du undvika att plocka upp de lurar bakterier när du betalar ett besök på en offentlig toalett.

Förberedas innan du lämnar huset

Om du vet att du kommer att använda en offentlig toalett, särskilt om du är i ett främmande län som har dåliga nivåer av sanitet, packa några toalettpapper i fall det inte finns någon i toaletten, några våtservetter rengöra toaletten säte, vissa toalett klädslar och vissa antibakteriella hand sanitizer om anläggningen inte ger vatten och flytande tvål att tvätta händerna.

Att välja rätt Stall att använda

Kontrollera toaletten stall innan du anger. Om det finns toalettpapper över golvet, urin på sätena eller toaletten är blockerad, välj en annan. Kontrollera även om det finns toalettpapper finns och att du har någonstans att hänga din jacka och andra tillhörigheter så att du inte behöver sätta dem på golvet.

Håll händerna rena

Tyvärr, tvättar inte alla sina händer, så använd en servett för att öppna och stänga alla dörrar, spola toaletten och stänga rinnande vatten. Det är ingen idé att tvätta händerna noggrant om du sedan på ytor i tarv att människor som inte har tvättat sina händer har berört.

Välj din toalett klokt

Om det är möjligt, välja en toalett som du vet är rengöras regelbundet. Du kan kontrollera detta genom att titta på ytterdörren, som bör ha ett meddelande som anger när toaletten var senast rengjord. Alternativt kan du använda en toalett som inte besöks mycket ofta, till exempel, kan detta vara en på en mindre upptagen våningen i ditt kontor eller en out-of-the-way område på din mall. Undvik portabla toaletter när det är möjligt eftersom dessa oftast besöks ofta men sällan rengöras.

Hur man byter Toalett packningar på en RV


Det är viktigt att reparera vattenläckor i din RV så snart de upptäcks att förhindra eller begränsa vattenskador. Om badrumsgolvet i din RV är våt, är den mest sannolika boven toaletten. Gummitätningen eller toalett packning liknar vaxet sigill på toaletten i ditt hem. Med tiden kan det börja läcka och kommer att behöva ersättas. De flesta RV verkstäder kommer att ersätta en toalett, men kommer inte att ersätta en packning. Ersätter packningen är en mer kostnadseffektiv lösning än att ersätta toaletten.

Instruktioner

Ta bort toaletten

1 Koppla bort vatten från RV och slå på vattenventilen på toaletten till avstängt läge.

2 Leta reda på vattenledningen och koppla bort den. Linjen är fäst till toalettventilen med en plast muttern. Använd en öppen ände skiftnyckel för att försiktigt ta bort muttern. En liten mängd vatten kommer att vara närvarande i den raden. Använd en handduk eller svamp för att avlägsna eventuellt vatten rann ut på golvet.

3 Ta bort fästmuttrarna. De är belägna på flänsen muttrarna på basen av toaletten. Din toalett kan ha en plast tillgång plugg under sätet som måste tas bort. Använda en djup sockel med en 12-tums förlängning för att avlägsna muttern i åtkomsthålet.

4 Ta tag i toalett på båda sidor och dra rakt upp för att ta bort den från monteringsbultar.

Ersätta Packning

5 Vänd på toaletten upp och ner eller på sidan på en vadderad yta. Täcka öppningen i golvet för att förhindra att delar eller verktyg från att falla in i behållartanken.
Toaletten packningen är fastsatt vid monteringsflänsen. Ta bort packningen. Lyft och vrid för att bryta förseglingen. Använd en platt skruvmejsel för att ta bort en envis packning.

6 Rengör flänsen för att avlägsna eventuella återstående bitar av packningen eller lim.

7 Placera den nya packningen på monteringsflänsen. Du kanske föredrar att använda en rörmokare tätningsmedel, men det är inget krav.

Byt Toalett

8 Avslöja öppningen i golvet och placera toaletten över bultarna. Försiktigt sänka den på bultarna.

9 Inspektera bultarna för att se till toaletten sitter korrekt innan du drar åt skruvarna. Byt ut lock.

10 Återvattenförsörjningsledningen och stänger av vattnet ventilen på toaletten till läget. Anslut RV vattenförsörjning. Inspektera noggrant basen för läckor.