XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Sjukdomar som rökning kan orsaka

cancer

Det är allmänt känt att täta cigarettrökare få cancer i högre volymer än icke-rökare. Detta beror på att tjära och cancerframkallande ämnen som finns i cigarettrök coat lungorna och kan orsaka cancer i lungor, hals och mun. Dessa cancerformer kan sedan spridas till andra delar av kroppen såsom njurar och urinblåsan. Nio av 10 fall av lungcancer rapporteras vara rökare. Kvinnliga rökare har en mycket större risk för livmoderhalscancer än kvinnliga icke-rökare.

Hjärtattacker

Rökning kan också leda till en högre risk för både hjärtinfarkt och stroke. Detta beror på cigarettrök saktar ner det naturliga flödet av blod till olika delar av kroppen. Detta kommer i slutändan avbryta flödet av syre till extremiteterna som händer och fötter, vilket får dem att fungera dåligt och har dålig cirkulation. I vissa extrema fall rökare tvingas ha lemmar amputerade på grund av dålig cirkulation som direkt orsakas av deras rökning vana.

KOL

En annan risk för cigarettrökare kallas "kronisk obstruktiv lungsjukdom," eller "KOL" för kort. KOL är ett tillstånd som orsakas av luft blockeras från att resa naturligt genom din kropp genom cigarettrök. Detta orsakar andningssvårigheter, och kan i slutändan leda till sjukdomar som emfysem. Detta är också väckt den av det faktum att rökning orsakar lungorna att försämras vid tre gånger snabbare än att de gör naturligt med tiden.