XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Blåst elev kommer att öppnas Head Trauma


När uttrycket "blåst elev" används av läkare indikerar att ögats pupill är fast och utvidgade. Detta är en indikation på att en person har lidit skallskador. En öppen skallskada eller trauma resultat när en kula eller något annat föremål backas upp av kraft kommer in i huvudet och skador hjärnvävnad eller membran eller frakturer i skallen.

Eleven svarar inte på ljus

Den ena eller båda av eleverna kan bli fast och utvidgade efter trauma mot huvudet. Eleverna kommer inte att svara för ljus eller bli mindre eller tygla som de normalt skulle göra.

Brist på hjärnaktivitet

Blåst elever kan tyda på bristande hjärnaktivitet vilket innebär att individen är hjärndöd.

blödningen

Efter skallskada, om en elev blåses detta tyder på att en intrakraniell massa expanderar, vilket kan inkludera blödningar i hjärnan och den resulterande kompression på kranial nerv 3, enligt Edmedmag.com. Den blåsta elev kan också representera herniation av tinningloben i hjärnan.

cerebral herniation

När cerebral herniation inträffar, är den mediala temporalloben eller uncus tvingas ned och pressar hjärnstammen. En vidgad elev är ett tecken på att detta har inträffat, enligt neurokirurgi, University of Mississippi Medical Center.

Hjärnfunktion Störd

En traumatisk hjärnskada eller TBI kan resultera i vidgade pupiller eftersom trauma mot huvudet stör den regelbundna funktion i hjärnan, enligt Neurosurgerytoday.org.