XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Hur man mäter utbrändhet


Utbrändhet är utmattning och stress som förekommer i arbeten som innebär omvårdnad eller ofta stress, såsom sjukvård, rådgivning, läkarmottagning arbete och militära yrken. Burnout resulterar i negativa förändringar i din personlighet och kan störa ditt privatliv, samt din förmåga att utföra arbetsuppgifter. Att veta hur man berättar tecken på utbrändhet och mäta deras svårighetsgrad kan hjälpa dig upptäcka tecken innan de blir ett problem.

Instruktioner

1 Lägg märke till din nivå av emotionellt engagemang och utmattning. Om du befinner dig oförmögen att ägna så mycket tid eller uppmärksamhet till dina nära och kära eller de personer du ger vård till som du brukade, då du kan överbelastning själv och upplever medkänsla trötthet, vilket kan resultera i allvarlig utbrändhet.

2 Bedöm din nivå av intresse för umgänge och andra tidigare haft verksamhet. Om du upptäcker att du har börjat dra sig ur vänner och inte längre göra aktiviteter som du brukade, då kanske du lider av utbrändhet.

3 Kontrollera dina fysiska symptom. Om du befinner dig sova ofta eller lider av olika värk och smärta, såsom huvudvärk eller ont i magen, då detta kan tyda på att din utbrändhet blir ett allvarligare problem.

4 Notera eventuella känslor av fientlighet eller ilska du har mot dig själv, dina nära och kära eller de personer som du har ansvar för. Om du ibland känner ett behov av att fysiskt skada sig själv eller andra, då du kan vara allvarligt i riskzonen för utbrändhet och måste få hjälp omedelbart.

Tips

  • Utbrändhet kan vara en mycket allvarlig psykologisk fråga. Vid de första tecknen på utbrändhet, söka upp en psykolog efter sätt att destress.