XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem
Best Over the Counter Medicin för ömma muskler

Översikt

Ömma muskler uppstå med skada, överanvändning eller när du börjar en ny intensiv fysisk aktivitet. Ömma muskler kan vara det första tecknet på positiv förbättring efter träning, men kan också vara ett tecken på allvarlig muskelskada om ömhet är allvarlig. I båda fallen är emellertid OTC, eller over-the-counter mediciner, is terapi och resten är i allmänhet allt som behövs för att behandla ömma muskler.

acetaminofen

Acetaminofen är effektivt eftersom det minskar de kemiska signaler i hjärnan som är relaterade till smärta som är associerad med ömma muskler. Paracetamol är i allmänhet en säker OTC medicinering, men bör inte tas om en patient har leversjukdom. Dessutom bör en frisk patient inte ta mer än ett gram per dos och bör undvika att ta mer än 4 gram per dag för att undvika leverskador. En patient bör söka akut medicinsk behandling om han upplever mörk avföring, magont, gulsot eller mörk urin.

naproxennatrium

Naproxennatrium är en icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel eller NSAID, reducerar att kemiska signaler i kroppen som är relaterade till smärta och inflammation i samband med ömma muskler. Tas enligt anvisningarna, är naproxen natrium säker och effektiv. Dock bör patienten vara medveten om möjliga biverkningar som inkluderar magsmärtor, mörk urin, lera-färgad avföring och hjärtproblem. En patient upplever någon av dessa biverkningar bör söka akut medicinsk behandling för att undvika allvarliga komplikationer.

capsaicin Cream

Capsaicin kräm är en aktuell OTC läkemedel som kan användas för att behandla smärta i samband med ömma muskler. Capsaicin, ett derivat av chilipeppar, reducerar en kemisk signal relaterad till smärta när de appliceras topiskt på huden över den ömma muskler. En patient måste varnas för att capsaicin grädde orsakar en brännande känsla i 15 till 20 minuter efter applicering. När sveda avtar, bör patienten notera en förbättring av smärtsymptom. Dessutom måste capsaicin grädde användas för ett par dagar för att uppnå optimal effekt. Inga biverkningar är associerade med capsaicin grädde, vilket gör produkten till en säker medicin som ska användas för ömma muskler.