XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Skillnad i INFJ & INFP


Baserat på arbete av banbrytande psykologen Carl Jung, kategoriserar Myers-Briggs personlighet Indicator personlighetstest ämnen som passar in i en av 16 olika personlighetstyper. Var och en av dessa personlighetstyper är kombinationen av fyra personlighetsdrag. Testet som administreras som en enkät, är tänkt att mäta patientens psykologiska preferenser.

Myers-Briggs Type Indicator

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) uppfanns av Isabel Briggs Myers och hennes mor, Katherine Briggs, som ett sätt att sätta Jungs typ teori i praktisk användning. Kärnan i Jungs teori är att ett beteende som verkar slumpmässigt är faktiskt ordnat och konsekvent baserat på de olika sätt som individer uppfattar omvärlden och de beslut de fattar grundar sig på denna uppfattning. Frågeformuläret identifierar fyra dikotomier som Jung som i sina skrifter, och sedan avgör vilken kombination av dessa dikotomier är besatt av ämnet fatta testet.

Introverta intuitiv känsla döma

En person anses vara inåtvänd intuitiv känsla döma (INFJ) är smeknamnet "The Protector", och denna typ av person tenderar att fokusera inåt. Den INFJ personlighet beskrivs som besitter inåtvänd intuition med utåtriktad känsla. Den sekundära läget i denna personlighetstyp är externt, eftersom denna typ av person kommer ta itu med saker beroende på hur de passar in i ett värdesystem personlig. En INFJ är typiskt mild, omtänksam, komplex och mycket intuitivt, med en tendens att vara konstnärlig och kreativ. Detta är den mest sällsynta av personlighetstyper, som endast en procent av befolkningen beräknas vara INFJ.

Inåtvänd intuitiv känsla Perception

Den Introvert intuitiv känsla Perception typ (INFP) besitter introverta känsla med utåtriktad intuition. Primärmoden att leva för människor med denna person typ är inriktad internt, medan sekundärmoden är extern. INFP personligheter tenderar att fokusera på att göra världen bättre för andra människor, och de kan bli konsumeras med att ta reda på deras syfte i livet. Människor i denna personlighet typ är idealister och perfektion som kör sig att uppnå personliga mål de har satt; i själva verket är denna personlighetstyp smeknamnet "idealist."

skillnader

Båda dessa personlighetstyper har likheter, som båda leds kraftigt av personlig intuition. Det finns vissa klara skillnader. Till exempel är en INFJ personlighet typiskt mer kreativa än en INFP personlighet, och kan också vara mer försiktig och mindre fokuserad på prestation. En INFP personlighet har en tendens till altruism, medan en INFJ tenderar att flytta fokus inåt. INFJ personalites är vanligtvis milda och vårdande, medan en INFP kan reserveras när uttrycka känslor, även om hon verkligen bryr sig om andra människor.