XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Hur man byter bältet på ett löpband


Bältet är en av de viktigaste komponenterna i ditt hem löpband. Efter en lång period av regelbunden användning, kommer du att börja märka tecken på slitage. Ersättnings tecken att leta efter är bandet curling i kanterna, hålen i bandet, eller slitna fläckar. En bältet som behöver bytas ut kan också orsaka ditt löpband att bromsa eller köra ojämnt. Byte av bältet kan göras hemma med omsorg och med några av de verktyg vanligen ingår i ditt hem reparation verktygslåda.

Instruktioner

Hur man byter bältet på ett löpband

1 Dra ut nätsladden från väggen. Kontrollera den aktuella däcket på löpbandet innan du tar bort bältet. Ta bort locket från motorn på löpbandet.

2 Leta reda på skruvarna som används för att justera spänningen i bältet. Skruva loss båda sidor av bandet där den är fäst till däcket på löpbandet. Driva remmen valsen mot löpband däck.

3 Ta bort den främre rullen av bandet från löpband däck. Om det behövs, vänd på löpbandet för att höja lutning några grader innan du tar bort den främre valsen. Ta bort den bakre rullen.

4 Använd spärrnyckel för att avlägsna eventuella skruvar som fäster däcket till löpbandet ramen.
Skruva skruvarna används för att hålla däcket på plats. Lyft ut både den gamla remmen och däck.

5 Vax eller smörjmedel på de rörliga delarna av däcket. Rikta den nya remmen över däcket med hjälp av tillverkarens pilar eller dina egna krita markeringar. Byt ut främre och bakre rullar genom att åter att skruva in varje sida växelvis tills spänningen är tät.
Byt ut däck och testa din löpband bältet för stabilitet, eventuell glidning och jämn hastighet.

Tips

  • Testa och justera den nya remmen genom att gå på det i olika hastigheter.
  • Börja bältet test vid en mycket låg hastighet; långsamt öka hastigheten till 5 miles per timme eller i närheten av jogging hastighet.
  • Rådfråga din bruksanvisning för ytterligare instruktioner.
  • Kontakta en professionell reparationsservice om du fortfarande har problem efter byte av bältet.
  • Dra alltid ur löpbandet innan du arbetar på det.
  • Se till att använda rätt storlek spärrnyckel och skruvmejsel för att undvika skador och förstör de skruvar och bultar utanför däck och motorhuset.