XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Urinvägsinfektioner (UVI) är den näst vanligaste typen av infektion. UVI är vanligare hos kvinnor än män; ungefär en av fem kvinnor kommer att krympa en UTI under sin livstid, enligt National Kidney och urologiska sjukdomar information clearingorganisationer.

Bakgrund

Urin är vanligen sterila. Infektioner utvecklas när bakterier från mag-tarmkanalen resa till urinröret och föröka sig. Urinröret är det rör genom vilket urin rör sig från urinblåsan till utsidan av kroppen.

Återkommande kommande~~POS=HEADCOMP UVI

Många kvinnor kontrakt ofta UVI; nästan 20 procent av kvinnorna som smittas en gång kommer att bli smittade igen, och 30 procent av kvinnorna som har två UTIs kommer att utveckla en tredjedel. Cirka 80 procent av kvinnorna som har haft tre UTIs kommer entreprenaden annan infektion.

Riskfaktorer

Ett hinder i urinvägarna, såsom en njursten, ökar risken för infektion. Katetrar i urinröret och urinblåsan kan överföra bakterier som orsakar infektioner. Sjukdomar som äventyrar immunsystemet, såsom diabetes, ökar också risken för urinvägsinfektioner.

Forskning

Enligt forskning som finansieras av National Institutes of Health, är en möjlig faktor av återkommande urinvägsinfektioner förmåga bakterier att klamra sig fast vid celler som kantar urinvägarna.

Varning

Obehandlade urinvägsinfektioner kan leda till njurinfektioner. Gravida kvinnor med urinvägsinfektioner är särskilt utsatta för njur-infektioner.