XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Vistaril Biverkningar


Vistaril är ett receptbelagt läkemedel som används för behandling av ångest, alkoholabstinenssymptom, klåda som orsakas av allergier och att kontrollera illamående och kräkningar.

Gastrointestinal Side Effect

Vanliga biverkningar av Vistaril inbegriper magen och tarmarna är magbesvär, torr mun eller hals och förstoppning. Tuggummi eller suga på sockerfria godis kan lindra muntorrhet.

Centrala nervsystemet Side Effect

Vistaril kan orsaka centrala nervsystemet biverkningar inklusive sömnighet, yrsel och huvudvärk. Alkoholbruk i samband med Vistaril behandling kan öka dåsighet.

Andnings biverkningar

Andnings biverkningar av Vistaril behandling inkluderar tryck över bröstet och torra näsgångarna. Kontakta din läkare om dessa biverkningar blir besvärande.

Allvarliga biverkningar

Vistaril kan orsaka allvarliga biverkningar såsom andningsproblem, muskelsvaghet och ökad ångest. Kontakta din läkare så snart som möjligt om du upplever dessa biverkningar.

Äldre människor

Äldre människor är mer känsliga för vissa Vistaril biverkningar såsom yrsel, överdriven sedering, förvirring, lågt blodtryck och svimning. Äldre personer bör övervakas noga för biverkningar.