XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Psykiatriska sjuksköterskor specialiserade på bedömning och behandling av psykiatriska tillstånd och psykiska störningar. De ger sjukvård till individer, familjer, grupper och samhällen för att främja och generera god hälsa och välbefinnande.

Grund- och avancerad nivå

Bruket av psykiatriska-mental hälsa omvårdnad sker på två nivåer: grundnivå och avancerad. På den första nivån, sjuksköterskor arbetar för att bedöma psykiska behov och bidra till utvecklingen och genomförandet av en plan för omvårdnad. De tränar i akut vård eller primär vårdinrättningar.

Avancerade metoder sjuksköterskor har master-eller doktorsexamen i psykiatrisk-psykisk hälsa omvårdnad och bli antingen en klinisk sjuksköterska specialist eller en sjuksköterska utövare. Förutom de uppgifter och ansvarsområden grundnivå, dessa avancerade praxis sjuksköterskor utför även psykiatriska utvärderingar och medicinering samt rekommendera och tillhandahålla lämpliga psykiatriska insatser.

Specialisering

Avancerade praxis sjuksköterskor i den psykiatriska-mental hälsoområdet kan specialisera sig på områden såsom barn ungdomars psykiska hälsa omvårdnad, Gero-psykiatrisk vård eller substansmissbruk.

Praktik och forskning

Sjuksköterskor och avancerade metoder sjuksköterskor leverera sjukvård i klinisk praxis. Dock kan de med avancerade grader arbeta som privata konsulter, undervisa eller forska vid universitet.