XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Bygg är ofta mycket farliga platser. Byggnadsarbetare och förvaltning måste arbeta för att se till att hälsa, säkerhet och välbefinnande alla inblandade är inte i fara.

Funktioner

Alla säkerhets aktiviteter som äger rum på en byggarbetsplats bör syfta till att förhindra olyckor och dålig hälsa. Byggledare bör arbeta för att förhindra även de olyckor som inte leder till skada.

säkerhets~~POS=TRUNC

Säkerhetshantering har tre huvudmål när det gäller byggarbetsplatser, enligt International Labour Organization. Miljön ska vara säker, jobbet måste vara säkra, och arbetarna måste vara säkerhet medvetna.

säkerhetsplan

Byggledare måste komma upp med en säkerhetsplan som är känd och respekterad av alla arbetare på platsen. En bra säkerhetsplan delar specifika uppgifter till specifika personer, och även är känd av alla arbetare oavsett hur obetydlig deras roll är.

Förman

Förmannen eller handledare av ett byggprojekt spelar en viktig roll i hälsa, säkerhet och välfärd av en byggarbetsplats. En förman måste se till att arbetsförhållandena är säkra, är säkerheten kontrolleras regelbundet, är arbetare adekvat utbildning i säkerhet, och att nödvändig skyddsutrustning tillhandahålls.

arbetare

Arbetstagare bör delta i vad som kallas ett "verktygslåda briefing", som är en 10 till 15 minuters möte där förmannen går över säkerhetsplanen och ser till att de anställda spelar en aktiv roll för att garantera säkerheten.