XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Varför är magen fett farligt?


Farorna med magen fett har varit i nyheterna som forskare har upptäckt hälsorisker som är förknippade med att bära för mycket vikt runt buken. Studier pågår, men vissa risker och lösningar är redan kända.

typer

Bukfett kallas också visceralt fett eller bukfett; det är annorlunda än det fett som finns på armar och ben, eftersom det är packade runt organ i buken och kan släppa ämnen som orsakar hälsoproblem.

effekter

De viktigaste hälsoproblem som är förknippade med visceralt fett är insulinresistens eller diabetes, hjärtsjukdomar och högt blodtryck, vilket kan leda till mer allvarliga hälsoproblem på vägen.

Teorier / Spekulationer

Det finns många teorier om varför magen fett är farligt. En är portalen teori, vilket tyder på att visceralt fett frigör fettsyror nära levern, vilket i sin tur påverkar kroppens förmåga att reglera insulin och kan skapa problem med blodtrycket.

Förebyggande / Lösning

Regelbunden aerob träning på 30 till 60 minuter per dag kan minska visceralt magen fett och minska risken för att utveckla långtidssjuka.

expert Insight

Etablerade medicinska riktlinjer antyder att män med midjor större än 40 inches och kvinnor med midjor större sedan 35 inches är i riskzonen för att utveckla hälsoproblem från visceral magen fett.