XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Hur ta isär en Ithaca Model 37


Du måste ta isär en Ithaca modell 37 för underhåll och reparation av pump-action hagelgevär. De Ithaca Model 37 bryts ned först från pipan och magasinet, då framänden, akter lager och handling. När du har isär dessa huvudkomponenter i hagelgevär, kan du följa de mindre mekaniska komponenter inuti magasinet och handling. De utsätts för underhåll eller reparation. Du kan helt isär Ithaca Model 37 på mindre än en halvtimme.

Instruktioner

Fat och Magazine Demontering

1 Linda hagelgevär akter lager med handduken och placera lager i städet, noga med att inte över-dra åt den.

2 Hur ta isär en Ithaca Model 37

End-Cap på en pump-Action Shotgun

Skruva tidningen slutlocket medurs tills det inte längre roterar.

3 Rotera cylindern 90 grader motsols och ta bort den från åtgärden.

4 Vrid tidningen ändblockerande moturs och ta ut den ur magasinet. Ta tidningen våren och plugg.

5 Skruva äggulan skruv med 1/8 tums platt skruvmejsel. Peka äggulan med nylon hammare tills den glider ut i slutet av tidningen.

Framände, Aft Stock och Action Demontering

6 Ta bort hagelgevär från vise; vänd på den och dra den i skruvstäd.

7 Skjut handlingen framåt och exponera slide-bar stift. Med 1/8 tums platt skruvmejsel, dra skjut bar stift tillbaka och ta bort framände från åtgärden och från slutet av tidningen.

8 Vrid framdelen lock moturs och ta bort den. Dra action-bar och skjut-rör ut på baksidan av framänden.

9 Ta bort de två skruvarna som håller bakplåten till akter lager. Ta bort bakplåten.

10 Sätt i en-tums skruvmejsel i centrumhålet av hagelgevär rumpa. Vrid skruvmejseln moturs tills skruven som håller lager till åtgärden lossnar. Ta bort lager från åtgärden.