XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

behövs reparera en Johnson Evinrude 9,9 Utombordsmotor att hålla motorn igång effektivt. Vattenpumpen av Johnson Evinrude motor ska byggas minst en gång per år, beroende på hur mycket du använder utombordsmotorn. Johnson Evinrude 9,9 utombordare vattenpump liknar de flesta andra utombordsmotorer med pumpen sitter på toppen av växelhuset. Du kan bygga vattenpumpen med några vanliga verktyg i ungefär en timme eller två.

Instruktioner

1 Lossa muttrarna nedanför den övre läppen av Johnson 9,9 utombordsmotor lägre växel fallet med en öppen nyckel och ta bort den övre motorhuset från växelhuset. Placera växelhuset i ett skruvstäd och lossa bultarna på ovansidan av vattenpumpen med en hylsnyckel.

2 Lyfta vatten pumphuset från toppen av växelhuset och ta bort packningen och pumphjul från insidan av pumphuset. Ta vattenpipen från toppen av pumphuset och ta bort packningen och metallplattan från toppen av växelhuset.

3 Avlägsna kilspåret från toppen av växelhuset och rengör eventuellt kvarvarande oljefyndigheter från toppen av växellådan samt längs basen av motoraxeln med en ren, torr trasa. Rengör insidan av vattenpumphuset av oljefyndigheter med ren och torr trasa.

4 Applicera ett tunt lager av marint fett på toppen av växellådan samt längs insidan av vattenpumphuset. Placera en ny kilspår i den övre delen av växelhuset och ställa in ett nytt metallplatta och gummipackning över toppen av växelhuset, där vattenpumpen sitter.

5 Ställ in den nya impellern upp och ned i vattnet pumphuset och placera en ny gummitätning runt bottenläpp av pumphuset. Placera vattenpumpen husenheten över motoraxeln och ställ in montering på toppen av växelhuset.

6 Säkra vattenpumpen aggregatet till toppen av växellådan med bultar och ta bort växellådan från skruvstäd. Skjut övre motorhuset över toppen av växelhuset och fäst huset till växellådan med muttrarna.

Tips

  • För att undvika skador, aldrig försöka reparera Johnson Evinrude utombordsmotorn när motorn är igång.