XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Hur man justerar skidbindningar för Marker M900


Marker M900 bindningar är mycket populärt på grund av deras tillförlitlighet. Dessa bindningar är också mycket lätt att anpassa sig till olika stora stövlar och DIN-nummer. Din DIN nummer beräknas från din längd, vikt, ålder, boot enda längd och din skidåkning förmåga. Att ta reda på din DIN nummer, ge all denna information till en representant på en skidåkning eller sportaffär, och de kommer att kunna ge dig din DIN nummer och ett diagram som visar vad man ska justera dina bindningar till. Olika bindningsinställnings nummer motsvarar olika DIN nummer.

Instruktioner

1 Sätt på dig pjäxorna och sätter i tån på din pjäxor i den övre delen av markören M900 bindningar.

2 Vrid skruven på sidan av M900 bindningar tills ratten på bindningarna pekar mot det nummer som anges av din DIN diagrammet.

3 Tryck in klämmorna på sidorna av markören M900 bindningar att skjuta ryggdelen framåt eller bakåt för att passa den till hälen. Testa bindningen genom att trycka på hälen ner i bindningen. Om bindningen är korrekt justerad, kommer hälen klickar på plats.

4 Upprepa detta för den andra skidor.