XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Trots de många olika positioner inom livsmedelsindustrin, utbildning och induktion följer samma generella bana eller riktlinjer. Efter en anställd anställs och med tanke på säkerhet utbildning som krävs, är den anställde är redo att påbörja det egentliga processen att lära den nya positionen.

Observation

De första dagarna eller veckorna på det nya jobbet, kommer den anställde gör ingenting men observera tränare som tränare fungerar. Tränare kommer att förklara varför och hur jobbet är gjort och vad säkerhetsstandarder som krävs.

övervakad Produktion

Nyanställda lär den nya positionen genom att försöka uppfylla arbetsuppgifter samtidigt som övervakas av tränare eller annan anställd. Detta gör det möjligt för nya medarbetare för att få praktisk utbildning och samtidigt ha hjälp tillgänglig. Den nyanställde kan bli ombedd att hjälpa till med rengöring, förpackning eller kundservice.

partnered Produktion

Ofta kommer nya medarbetare att placeras med en mer erfaren anställd på samma nivå eller betala klass medan den nyanställde bygger erfarenheter och metoder rutinen. Arbetsuppgifter kommer att delas lika.

solo Produktion

Nyanställda är äntligen släppt för att arbeta på egen hand när de bedöms kunna hantera alla delar av livsmedelsproduktionen processen säkert.