XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Definitionen av MMI Insurance


Ömsesidiga försäkringar för hypotekslån sätts upp som en del av köpeavtalet mellan låntagare och långivare, vanligen när en Federal Housing Administration lån. Försäkringen garanterar långivaren pengarna för lånet i fall låntagaren inte betala lånet.

Gynna Mig

Om en låntagare inte får försäkringar för hypotekslån, är handpenningen typiskt ungefär 20 procent av hem priset. Med MMI, låntagaren ofta kan minska handpenning till 5 till 10 procent.

Sätt att betala

MMI kan betalas på olika sätt, beroende på avtalet mellan låntagaren och långivaren. Månatliga betalningar normalt kan rullas in i inteckning betalning, och långivaren skickar pengar till försäkringsbolaget. Hem köparen kan även göra betalningar årligen eller som en engångsavgift.

missuppfattningar

MMI ska inte förväxlas med husägare försäkring, som täcker förlust av egendom till följd av händelser såsom brand, stöld eller skada. MMI inte ta över platsen för denna typ av försäkring; det skyddar långivaren endast i händelse av fallissemang av låntagaren. Dock är låntagaren ansvarig för att betala premier.