XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Korrekt och lämplig medicinsk dokumentation är avgörande för kvaliteten på sjukvården och hälso- och sjukvårdstjänster i hela branschen, från att få riktig och korrekt behandling emot förmåner betalnings från din hälsa försäkringsbolag.

Funktion för medicinsk dokumentation

Varför är viktig medicinsk dokumentation avgörande? Utan den skulle din vård äventyras. En läkare skulle inte veta vad en annan läkare gjorde. Utan tillräcklig dokumentation besök, laboratorietester, behandlingar eller operationer, skulle kvaliteten på vården säkerligen oregelbunden och potentiellt dödliga. Medicinsk dokumentation ger i allmänhet all information om en viss patient som någon läkare tittar på en journal skulle behöva veta för att behandla den patienten. Patientens historia är en viktig del av information som gör det möjligt för läkare att bestämma den bästa diagnos och behandlingsplan för att enskilda baserat på information som finns i journalen.

Betydelsen av medicinsk dokumentation

Medicinsk dokumentation är viktigt för vårdstandarden som skall uppfyllas. I många scenarier, som de i akutsjukhus, kan många olika vårdpersonalen se samma patient, men inte nödvändigtvis tillsammans. Din sjuksköterska, läkare, personal lab och andra specialister är alla inblandade i din vård, och alla måste hållas à jour med vad alla andra gör. Utan en sådan samordning skulle din sjukvård drabbas.

Medical Billing och kodning

Utan tillräcklig medicinsk dokumentation, kan din vårdgivare inte få ersättning för att ge dig med omsorg, så att du fastnat med näbben. Det finns ett gammalt talesätt i sjukvården: "Om det inte är dokumenterat, gjorde det inte hända." Det innebär att om en av dina vårdgivare glömmer att skriva något i din journal om en behandling, operation eller procedur som du fick, anläggningen kommer inte få betalt för det - och du kommer troligen att skickas räkningen. Utan tillräcklig dokumentation som du fått sådana tjänster, hur kan du bevisa det hände? Dessutom är sådana fel äventyrar också patientsäkerheten och kvaliteten på tjänsterna.

Standarder för vård

Försummar att dokumentera viktiga uppgifter om en patients besök på en läkarmottagning kan ha stora följder för läkare vid ett senare tillfälle. Till exempel, om en läkare eller sjuksköterska inte att notera att en patient är allergisk mot penicillin, och vårdgivare injicerar senare patienten med penicillin, vilket orsakar en allvarlig allergisk reaktion, läkaren kan laddas med oaktsamhet. Andra scenarier där läkare misslyckas med att noggrant och korrekt dokumentera medicinska data kan leda till medicinsk felbehandling kostymer. Standarder för vård kräver att alla sjukvårdspersonal att följa riktlinjer som säkerställer bästa bedömning för föreslagna behandlingar. Dokumentation är också ett skydd för både patient och läkare eller annan vårdgivare som skyddar båda parter i händelse av en oenighet om vård.

Etik

Adekvat medicinsk dokumentation säkerställer patientens sekretess och ser till att standarder för vård uppfylls. Läkare och annan medicinsk personal har en skyldighet att behandla sjukdomar till bästa förmåga när det gäller information som dokumenteras i en patients journal. Underlåtenhet att göra detta äventyrar medicinsk etik och yrkesetik.