XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem
Krav för becomming ett surrogat Mor

Översikt

Att bli en surrogatmamma, där du bära ett barn för en annan kvinna som inte kan föreställa sig, är ett stort åtagande med en process som har flera krav. De flesta av dessa krav inte i sten; bestämningar görs på ett enskilt fall. Föräldrarna till vara, kliniken och surrogat primära läkare gör alla beslut och val när det gäller surrogatmoderskap. Det finns dock vissa gemensamma riktlinjer för att bli ett surrogat.

tidigare födslar

Med tidigare fött är den enskilt viktigaste krav att bli en surrogatmamma. Detta krav är orubblig. En surrogat måste bevisa att hon kan bära ett barn innan hon är betrodd att bära någon annans barn. Infertilitet är inte ovanligt, och med surrogatmoderskap så dyrt som det är, är inte en bra kandidat för att bära någon annans barn en kvinna utan beprövade framgångsrika födslar. Emotionella problem går tillsammans med detta. Surrogat kan ha starka fäst frågor till barnet. En kvinna som har fött barn innan surrogatmödrar har egna barn att gå hem till efter förlossningen.

Hälsoproblem

En frisk surrogat alltid velat. Detta innebär att du bör inte ha en historia av graviditetsrelaterade medicinska komplikationer såsom tidig födsel, missfall, graviditetsdiabetes eller utomkvedshavandeskap. Dessutom bör en bra kandidat vara fria från sexuellt överförbara sjukdomar, eller sexuellt överförbara sjukdomar. Surrogat bör vara i god allmän hälsa också. Många kliniker kommer att vända bort surrogat som är överviktiga eller de som röker. Medicinsk historia är också något att överväga. En familjehistoria av cancer, fosterskador eller inlärningssvårigheter är också ogillande.

ålders Överväganden

Även om detta krav inte är satt i sten, surrogatalternativ Inc. säger en surrogat måste vara i åldrarna 21 och 40. Om surrogat är 37 år eller äldre, hon måste ha fött inom de senaste två åren och har klartecken från sin läkare . Återigen, ålderskrav varierar från fall till fall.

lagkrav

Enligt Centrum för surrogat Föräldraskap Inc., en säkerhetsprövning av din kriminella och drivande post kommer att genomföras. En advokat är också nödvändigt. Hon kommer att se över dina försäkringar och se till att graviditet och förlossning är täckta. En surrogat kontrakt rekommenderas också. Detta bör fastställa ekonomiskt ansvar för de avsedda föräldrarna, frågor som rör abort, särskilt om potentiella fosterskador blivit uppenbart, och en överenskommelse om sjukförsäkring och betalningar.

gräva djupare

Som nämnts, krav varierar speciellt från stat till stat. Ytterligare krav kan innehålla saker som viljan att genomgå psykiatrisk utvärdering, stabil hemvist och ingen form av statligt stöd. Kliniker och avsedda föräldrarna kommer att försöka förstå dina motiv för att vara ett surrogat, och du kanske måste ge dem din privata information.