XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Pediatric Nutrition Training


Pediatric näring är ett särskilt utbildningsprogram för familjer som behöver dietary hjälp och dietister som vill arbeta med barn och ungdomar. Studenter måste redan vara en dietist eller i ett näringspåstående forskarutbildningen.

typer

Pediatric näring utbildning utbildar studenter på att skapa och hantera dieter för barn och ungdomar med en mängd olika hygienkrav, inklusive fetma, anemi, kronisk förstoppning, matningsproblem, cystisk fibros och diabetes. Sessions lär också grundläggande närings färdigheter för att identifiera och sålla utsatta barn och ungdomar.

Tidsram

Tidsramen för att genomföra en pediatrisk nutrition utbildningsprogram varierar mellan skolor. Till exempel erbjuds utbildningen genom Pediatric Nutrition Diet Practice Group, som är anknutet till den amerikanska Dietetic Association, kan slutföras inom 10 till 12 månader, medan det program som erbjuds vid universitetet i Colorado kan fyllas i sex till 12 månader .

finansiellt stöd

Ekonomiskt stöd är typiskt för pediatrisk nutrition utbildningsprogram. Varje skola och program kommer att ge kontaktuppgifter för att slutföra de nödvändiga stegen för att bestämma den finansiella behörighet och får stöd.