XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Människor som smittas av rabiesvirus och inte söker behandling för sjukdomen kommer att dö i nästan samtliga fall. Vid tiden som en människa börjar visa några tecken på sjukdomen, är det typiskt för sent att hjälpa individen.

överväganden

Majoriteten av fall av rabies hos människor i USA är resultatet av en person biten av ett infekterat djur. Fladdermöss är den viktigaste källan till en sådan bit, med djur som fladdermöss och skunkar också vanliga bärare av rabies.

Förebyggande / Lösning

När en person misstänker att han eller hon har haft exponering för viruset är det absolut nödvändigt att den enskilde söker läkarvård. En serie bilder som hjälper personens immunförsvar känna igen och sedan slåss viruset, med sex skott över en spännvidd på fyra veckor, är den gemensamma kur.

Identifiering

Det är omöjligt att snabbt identifiera om en person har rabies efter ett möte med ett djur som misstänks vara rabiata. Av denna anledning kommer en läkare rekommenderar att behandlingar påbörjas så snart som möjligt.

Utbredning

I början av 1900-talet fanns det cirka 100 dödsfall varje år i USA tillskrivs rabies, enligt Center for Disease Control hemsida. Detta antal har sjunkit till ett eller två per år.

Historia

En 15-årig flicka som heter Jeanna Giese är den enda person som dokumenterats ha överlevt rabies utan att ha haft vaccinationer rabies. Läkarna räddade henne med, bland andra behandlingar, en läkemedelsinducerad veckolång koma