XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

OSHA Information om säkerhet Prevention i LTC


Förenta staternas Department of Labor Occupational Safety and Health Administration (OSHA) är ansvarig för att se till att arbetsplatserna är säkra. OSHA reglerar säkerheten i långsiktiga vårdinrättningar på flera sätt.

förebyggande av sjukdomar

Reglerna omfattar användning av personlig skyddsutrustning, som är utformad för att skydda anställda från exponering för patogener. Rutiner för att hantera exponering för blod och andra kroppsvätskor är anordnade. OSHA riktlinjer för kost avdelningar säkerställa mat och kök säkerheten för att minska risken för kostrelaterade sjukdomar.

skadeförebyggande

Utbildning uppdrag för användning av lämpligt organ mekanik och utrustning för vård i långtidsvården. Fall förebyggande åtgärder finns för att minska risken för skador på patienterna. Personlig säkerhet för de anställda åtgärdas genom våld på arbetsplatsen politik.

Rengöring

Hushållning avdelningar ha rutiner för tvätt av patientens kläder och sängkläder som används i vården. Rengöring av ytor kontaminerade med blod och andra kroppsvätskor dikteras av specifika protokoll. Underhållsavdelningar ansvarar för underhåll av utrustning inne i anläggningen och grunderna utanför anläggningen för att minska risken för skador.