XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Hur Dump Black Water Tanks till avlopp


Efter enkla tips och tekniker för att tömma det svarta vattentanken på ett fritidsfordon kan förhindra huvudvärk och mässar. Även om det finns ett antal sätt på vilket tanken kan tömmas, en logisk sekvens av förfaranden kan ha dramatiska fördelar och producera mer sanitära resultat.

Instruktioner

1 Leta det svarta vattnet dumpa värde och utloppsröret, som vanligtvis ligger precis bakom ryggen däck av RV. Rada upp utloppsröret med avloppet avloppet genom att parkera RV därefter. Avloppet avloppet kan vara ett rör eller hål.

2 Sätt på gummihandskar och ta bort locket som täcker utloppsröret. Anslut RV avloppsslangen genom att fästa kopplingen till utloppsröret och vrida den 1/4 varv eller tills den handen åt. Undvik överdriven kraft vid åtdragning; dock se till att kopplingen sitter ordentligt, med små pinnar på utloppsröret greppas av spåren på avloppsslangen kopplingen.

3 Placera den motsatta änden av avloppsslangen ungefär sex inches i avloppet avloppet. Använd avloppet avloppsgaller eller annat lättillgängligt tungt föremål - till exempel en tegelsten eller träbit - att hålla slangen på plats.

4 Öppna svarta Ventil vattenutlopp genom att dra den mot dig. Flödet av vätskor skulle höras, och det bör finnas en synlig "puls" i avloppet slangen. När flödet har avtagit till en liten dropp, stänga ventilen genom att trycka den tillbaka mot RV.

5 Öppna gråvatten behållartanken värde för att använda tvål och vatten för att rengöra insidan av avloppsslangen. Återigen kontrollera flöde och stänga när vätskan saktar till en liten dropp.

6 Ta bort avloppsslangen från utloppsröret, var noga med att hålla kopplingen så att eventuellt kvarvarande vätska kommer att rinna ut i avloppet avloppet. Använd slang på soptippen stationen eller din egen extra trädgårdsslang för att skölja avloppsröret och spill i närheten av avloppet.

7 Placera avloppsslangen i en separat och / eller sanitära lagerutrymme eller behållare, vilket gör att det inte förorenar några viktiga områden. Byt utloppsröret locket.

8 Antingen desinficera gummihandskar och lagra dem eller försiktigt bort och kasta dem. Tvätta händerna noga.

Tips

  • Använd aldrig färska vattenslangen för att rengöra eller skölja någon del av svartvatten eller grå vatten spillvattentank. Dessutom, när det handlar om fast avfall vara noga med att undvika kontakt med några utsatta områden på kroppen.