XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Enligt National Institute of Mental Health, cirka 5,7 miljoner vuxna amerikaner har bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom. Det finns olika typer av bipolär sjukdom som alla kan behandlas med framgång en gång erkänt.

Identifiering

Bipolär sjukdom är erkänd som en störning i hjärnan som orsakar cykler i en persons humör, energi och förmåga att fungera. Symptomen är svårighetsgraden av stämningar från maniska episoder till djup depression.

typer

De typer av bipolär sjukdom är bipolär sjukdom, bipolär sjukdom typ II, cyklotymisk störning, och inte annat anges (NOS). Snabb cykling, vilket innebär att ha fyra eller flera maniska eller depressiva episoder i en 12-månadersperiod, kan förekomma med någon av de typer av bipolär sjukdom.

skillnader

Bipolär drabbade svänga från mani till depression. Bipolär II är en mildare form av bipolär I. cyklotymisk sjukdom har mildare humörsvängningar. NOS drabbade visar inte tillräckligt tydlig åtskillnad av symptom för att avgöra vilken sjukdom det är.

Behandling

Behandling för alla bipolär sjukdom inkluderar en kombination av läkemedel och rådgivning. Behandlingen pågår i syfte att reglera medicinering doser och förändringar i beteende.

Riskfaktorer

Bipolär sjukdom är vanligare hos personer med en familjehistoria av psykisk sjukdom. Bipolär sjukdom är också vanligare hos personer med missbruk eller en familjehistoria av drogmissbruk.