XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Lead Paint & EPA Certifiering


Många strukturer som byggts före 1978 innehålla bly färg. Barn är känsliga för bly måla hälsorisker genom intag och inandning av bly partiklar. Naturvårdsverket har sedan genomfört bly säker praxis regler för att eliminera blyförgiftning hos barn

Bly säkra arbetsmetoder

Federalt finansierade projekt på fastigheter byggda före 1978 måste följa EPA bly säkra metoder samt barnomsorg och skolor. Försiktighetsåtgärder vidtas för att eliminera bly damm under byte av fönster och dörrar. Egenskaper testas av en certifierad riskbedömare före och efter konstruktion för närvaron av blyfärg

Lead riskbedömare

En certifierad bly riskbedömare måste få instruktioner från en godkänd byrå på användningen av XRF analysator utrustning och andra bly som testar. HUD certifierar riskbedömare vid tillfredsställande avslutad kurs.

bly Dämpning

Bly minskning bort alla ytor som innehåller bly färg som kan omfatta dörrar, fönster, lister, golvlister, trappor, räcken och ledstänger. Det kan också innefatta yttre ytor som är trä och landskaps och smuts som kan innehålla bly damm runt omkretsen av huset.

certifieringar

HUD plats på EPA bly säkra arbetsmetoder har länkar till alla relevanta statliga myndigheter och länkar på utbildningar.