XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Mysoline Biverkningar


Mysoline är ett kramplösande läkemedel som endast kan förskrivas av läkare. Mysoline är oftast används för att behandla epilepsi och andra krampsjukdomar. Kontakta din läkare om du tror Mysoline kan hjälpa ditt tillstånd.

indikationer

Mysoline är avsedd att användas som en kramplösande och kan tas av både vuxna och barn. Din Mysoline dos ökas gradvis av din läkare under de första månaderna av behandlingen.

Avstånd

För vuxna och barn över åtta, de flesta patienter tar mellan tre och fyra 250mg tabletter per dag, uppdelat på flera doser under dagen. Ta Mysoline precis som anges av din läkare och missa inte doser.

Bieffekter

De vanligaste biverkningarna av Mysoline inkluderar yrsel och bristande samordning, även om detta kan jämna ut eftersom dosen hanteras av din läkare. Du kan också uppleva yrsel, illamående, kräkningar, anorexi, impotens och trötthet.

överväganden

Om några negativa biverkningar från Mysoline uppväger fördelarna med medicinering, kontakta din läkare som kanske kan placera dig på en annan kramplösande medicin.

Varning

Ta Mysoline kan öka risken för självmordstankar hos vissa patienter. Om du känner självmords, ring 911 eller 1-800-SUICIDE omedelbart.