XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Vad är en toxin?


Ordet toxin används i flera branscher och akademiska discipliner såsom hälsovård, kondition, zoologi och kriminalteknik. Som sådan varierar dess definition beroende på sammanhanget. Ändå finns det en gemensam mening och användning för ordet toxin.

Definition

Merriam-Webster definierar en toxin som en "en giftig substans ... av en levande organism ... som inducerar antikroppsbildning." Ordet toxin är historiskt förankrad i frasen "organiska gift."

Olika typer av gifter

Gifter kan grovt kategoriseras som exotoxiner, som utsöndras av organismer, och endotoxiner, som frigörs från bakterier. Exotoxiner, eller biotoxiner, innehålla toxiner såsom cellgifter och nervgifter.

namngivning Toxiner

När du namnger toxiner, är prefixet relaterad till området som påverkas av giftet kroppen. Till exempel, hemotoxin orsaka förstörelse av röda blodkroppar. Löptiden för konstgjorda toxiner är miljögifter, men dessa ämnen brukar kallas gifter.

Gifter i hälsovården

I sjukvården kan läkare göra tester för att avgöra om gifter på farliga nivåer inom en persons kropp. Farliga nivåer av toxiner orsakar smärta och hälsa åkommor.

Gifter i Zoology

Toxiner är också ämnen som används av vissa djur för att överleva. Djur som spindlar och skorpioner använda gifter för att jaga mat medan bin och myror använda gifter som försvarsmekanismer.