XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Vilka är farorna med antibiotikan Cipro?


Cypern, eller ciprofloxacin, är en antibiotikabehandling som används för att behandla infektioner, inklusive, men inte begränsat till, urinvägsinfektioner, luftvägsinfektioner, bihåleinflammation och buken infektioner som orsakas specifikt av någon form av bakteriell mikroorganism. Cypern har några farliga biverkningar, och dessa faror kan öka i svårighetsgrad om läkemedlet inte administreras på rätt sätt.

Seninflammation eller senruptur

Ciprofloxacin är en fluorokinolon medicinering. Fluorokinoloner är syntetiska antimikrobiella läkemedel som är utformade för att behandla specifika sjukdomar och infektioner som orsakas av bakterier och mikroorganismer. Alla fluroquinolones, inklusive Cypern, ökar risken för att patienten upplever tendinit, en inflammation i senor, eller till och med en senbristning. Detta problem kan uppstå hos patienter som tar Cipro för en bakteriell infektion, även om det är mer vanliga i de över 60 års ålder.

Centrala nervsystemet

Användning av Cypern kan också få negativa effekter på det centrala nervsystemet. Några av dessa inkluderar kropps darrningar, kramper och yrsel. Ciprofloxacin kan också framkalla depression, toxisk psykos och i allvarligare fall, självmordsbenägenhet, men denna effekt är sällan sett. Som Cipro kan ha sådana skadliga effekter på det centrala nervsystemet, bör det inte användas av patienter med epilepsi eller cerebral arterioskleros.

intestinal Issues

Antibakteriella läkemedel som Cipro är ofta förknippade med tarm frågor som kan variera från mild diarré till mer allvarliga problem som dödlig kolit. Användningen av dessa antibakteriella läkemedel kan allvarligt förändra balansen i den naturliga floran i tjocktarmen, vilket gör att bakterien Clostridium difficile att föröka sig. Cirka 15 till 20 procent av patienter som upplever mild till svår diarré när du tar antibakteriella läkemedel sluta med ett överflöd av Clostridium difficile, som om de lämnas obehandlade kan leda till döden för extremt försvagade patienter.

Överkänslighet

Även om det finns några rapporter om allvarliga överkänslighetsreaktioner mot Cypern, kan vissa individer upplever lindriga till allvarliga reaktioner på medicinering. Allergiska reaktioner kan resultera i mindre manifestationer av sjukdomar såsom hudutslag, feber, gulsot och anemi. Vissa patienter har upplevt en förlust av medvetandet och svullnad i ansiktet eller svalgregionen, vilket kan påverka andningen. Detta kan resultera i akut behandling med intravenösa steroider, syre och eventuellt intubation. Den som får ciprofloxacin bör övervakas av en läkare när du tar emot den första dosen för att kontrollera om tecken på överkänslighet. Patienter bör rapportera alla nöd till sin läkare omedelbart.