XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Vad händer om en människa tar Metacam?


Metacam är varumärket för veterinär form av meloxikam. Det används för att behandla artros smärta hos hundar. Meloxikam är tillgänglig för humant bruk under varumärket Mobic. Enligt etiketten är Metacam inte avsedd för humant bruk.

Samma aktiva substans och styrka

Den aktiva ingrediensen i både Metacam oral suspension och den mänskliga versionen är meloxikam 1,5 mg per ml. Emellertid Mobic innehåller minst en inaktiv beståndsdel (xylitol) som kan vara dödligt giftig för hundar.

Eventuella biverkningar

Meloxikam är en icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och kan orsaka allvarliga biverkningar hos vissa personer. De vanligaste biverkningarna är gastrointestinala problem, bland annat utveckling av magsår. NSAID kan också orsaka stroke och andra negativa kardiovaskulära händelser.

Metacam Försiktighetsåtgärder

Även om det verkar som Metacam ska ha samma effekt på människor som Mobic etiketten varnar, "konsultera en läkare i händelse av oavsiktligt intag av människor." Vad som är säkert är dock att man aldrig ska ge Metacam oral suspension för din katt .