XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Iowa Regler för Rörelse Soft-Serve Machines


Iowa livsmedelslagen och Food and Drug Administration reglerar företag i Iowa säljer soft-servera glass. När effektiva sanitära åtgärder inte praktiseras, mjuk-serve maskiner är en viktig källa för bakterieangrepp.

Renlighet

Anställda som arbetar en mjuk-serve maskin i Iowa måste upprätthålla en god personlig hygien såsom frekvent handtvätt och användning av sanitära handskar vid behov. Håll mjuk-tjäna kottar och kryddor i slutna behållare. Håll området kring den mjuka tjäna maskin ren och fri från skräp, föroreningar och skadedjur.

sanitization

Daglig rengöring av mjuk-serve maskiner är obligatoriska i Iowa. Helt isär maskinen och dränka alla delar i desinfektionsmedel i minst en minut. Efter rengöring och innan återmontering, lufttorka alla delar och inspektera för renlighet. Bär sanitära handskar när återmontering av maskinen.

Förorening

Vid slutet av dagen, använda överblivna glassblandning för att göra frysta pajer eller nyheter. Placera eventuellt kvarvarande blandning i sanitära behållare och frysa vid 32 grader. Placera färska mix in i maskinen varje dag och tillsätt kvarvarande blandning under perioder med hög volym. Släng överblivna blanda åtminstone två gånger i veckan för att bryta den bakteriella föroreningar kedjan.