XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Hälsa & säkerhet på arbetsplatsen bedömningar


Faror existerar i en mångfald av arbetsmiljöer. Från kontorsarbete till konstruktion kan arbetsplatsen bedömningar hälsa och säkerhet identifiera faror och korrigera eventuella överträdelser.

Historia

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) övervakar säkerheten på arbetsplatsen genom verkställandet av arbetarskyddslagen. Antogs år 1970, den arbetarskyddslagen syftar till att skydda arbetare från en mängd olika arbetsplats faror. Som en del av tillsynen processen fungerar OSHA med arbetsgivare och arbetstagare att ge bedömningsverktyg och resurser för att identifiera risker på arbetsplatsen.

typer

En mängd program och resurser arbetsplats bedömning mot existerar. OSHA erbjuder broschyrer, faktablad och riktlinjer träningsprogram för att hjälpa arbetsplats administratörer följa de riktlinjer för hälsa och säkerhet. OSHA behåller minst 70 fältkontor, erbjuder arbetsplats seminarier och erbjuder konsulttjänster program för arbetsgivare.

överväganden

Regelbundna säkerhetsmöten och anställda utbildningsprogram kan begränsa tillbud och olyckor på arbetsplatsen. Kontinuerlig bedömning av gemensamma hälso- och säkerhetsfrågor, t.ex. personlig skyddsutrustning bruk, andningsskydd och hantering blodburna patogener bidrar till en säker arbetsplats.