XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

De flesta människor får tillräckligt med magnesium genom kosten. Det är också närvarande i kalciumtillskott och antacida. Det finns även som magnesiumoxid. Magnesium behövs för det allmänna hälsotillståndet i kroppen. Det är viktigt att notera att biverkningar av för lite och för mycket magnesium är ganska lika.

Hjärna

För lite magnesium kan orsaka kramper och personlighetsförändringar. För mycket magnesium kan också leda till förändringar i sinnestillstånd.

koronar

Koronara komplikationer såsom oregelbunden hjärtrytm och lågt blodtryck kan inträffa med för mycket magnesium. För lite kan också leda till en oregelbunden hjärtrytm men det kan också leda till hjärt spasmer.

Nervsystem

Domningar, stickningar, muskelkramper och spasmer är tecken på låg magnesium medan överskott magnesium kan leda till muskelsvaghet.

gastrointestinal

Gastrointestinala besvär på grund av både låg och hög magnesium inkluderar diarré, kräkningar och aptitlöshet.

respiratorisk

För mycket magnesium kan orsaka andningssvårigheter.

Hypokalcemi och hypokalemi

Extremt låga halter magnesium har rapporterats orsaka låga nivåer av kalcium (Hypokalcemi) och kalium (hypokalemi).