XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

EPA kemiska analysmetoder


Kemiska analysmetoder som används av Environmental Protection Agency (EPA) kan antingen använda en enda metod eller en kombination av metoder såsom gaskromatografi eller masspektrometri.

kromatografi

Gaskromatografi används av EPA för att bedöma nivåerna av molekyler såsom bekämpningsmedel och organiska föreningar i vatten. Den kan också användas som ett steg för att analysera klore desinfektion biprodukter och klorerade lösningsmedel.

Högupplösande vätskekromatografi (HPLC) används i kombination med andra metoder, såsom vätska till vätska eller flytande till fast-extraktion för att mäta polycykliska aromatiska kolväten.

Rensa och fälla kapillär gaskromatografi åtgärder flyktiga organiska föreningar.

Jonkromatografi används för att bedöma oorganiska anjoner.

Elektroninfångnings Detektorer

Elektroninfångningsdetektorer används för att identifiera sådana molekyler som klorerade syror, klorerade pesticider och haloacetic syror.

Masspektrometri

Den masspektrometri metod används för mätning av kemikalier, såsom rensningsbart organiska beredningar avsedda och organiska föreningar.

kolorimetri

Kolorimetri, automatiserad och halvautomatiserad, används för oorganiska substanser såsom cyanid, kväve, nitrat, fosfor, sulfat och kemisk oxgen (COD) av ett prov.