XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Om att ha roligt skytte mot vänner i trädgården, tävlar i stora tävlingar eller jakt, och se till att omfattningen på luftgevär är korrekt är viktigt. Justering av möjligheter att se till att den träffar där du siktar kan enkelt göras var som helst kan du säkert skjuta.

Instruktioner

1 Sikta mot centrum av en papperstavla och skjuta en grupp av tre skott. Tio gårdar är en bra bit att börja med sitt luftgevär.

2 Justera vindfång mot mitten av gruppen. Detta är ratten på den högra sidan av ramen. Moturs kommer att flytta hårkorset till höger medan medurs flyttar dem till vänster.

3 Vrid höjdreglaget ovanpå ramen för att justera den grad att sikta upp och ned. Rikta hårkorset i mitten av gruppen.

4 Skjuta en annan grupp av tre skott samtidigt som man siktar på mitt i prick och göra ändliga justeringar att träffa mitt i prick med varje skott.

Tips

  • Med hjälp av en fast resten kommer att hålla pistolen stadigt, vilket minimerar mänskliga fel vid observation i omfattning.
  • Säkerhet är ett måste när du tar en luftgevär. Pellets kan resa med hastigheter som liknar finkalibriga gevär.