XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Kemisk obalans är allmänt kända för att vara ansvarig för psykiska störningar såsom ADD och depression. Ingen är 100 procent säker på vad som orsakar dessa obalanser, men det finns några teorier att tänka på.

Definition

Neurotransmittorer, såsom noradrenalin eller acetylkolin, som förmedlar nervimpulser över en synaps från en neuron till en annan, kan saknas eller overabundant, vilket skapar en kemisk obalans.

Genetik

En populär teori för orsaken till kemisk obalans är genetik. Människor har större risk för att utveckla en psykisk sjukdom, om de har en nära släkting med samma sjukdom. Det är möjligt att samma sak gäller för obalans av neurotransmittorer.

Oregelbunden Brain Development

Oregelbundenheter i utvecklingen av en persons hjärna är en annan möjlig förklaring till kemisk obalans.

Tankar och beteenden

Tankar och handlingar påverkar känslomässiga reaktioner och hjälpa till mänskliga reaktioner på olika situationer. Höga nivåer eller ens bristen på sådana känslomässiga reaktioner skulle kunna vara ansvarig för att skapa kemisk obalans som orsakar vissa psykiska störningar.

expert Insight

Joseph M. Carver, Ph.D., påpekar att i viss mån, alla bär en risk för förändring i deras hjärnans kemi, eftersom vi alla upplever stress, glädje och depression. Det viktiga är att känna igen förändringar och ta itu med dem, om det behövs, innan de förvandlas till större problem.