XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Kalk (kalciumoxid), även känd som osläckt kalk, är en kemisk förening som härrör från kalksten. Enligt National Lime Association, är kalk den mest använda kemiska genom vikt i drickbart och industriell vattenrening.

avhärdning

Rena vatten med släckt kalk (kalciumhydroxid) avlägsnar hårdhet som orsakas av karbonatmineral. Behandling med kalkmedel icke-karbonat hårdhet --- det vill säga hårdhet till följd av icke-karbonat kalcium mineraler och magnesiumsalter.

pH-justering

Vatten och avlopp använder släckt kalk för att förbereda vatten för behandlingsprocesser genom att justera vattnets pH. För att minimera korrosion av rör och utrustning, verktyg lägga kalk för att neutralisera surt vatten.

Koagulering och flockning

Vattenreningsanläggningar lägga kalk för att optimera förutsättningarna för koagulering och flock, de processer som gör suspenderade partiklar klumpar ihop sig och lösa ut ur suspensionen.

Desinfektion

Höja vatten alkalinitet till ett pH av 10,5 till 11 genom tillsats av kalk hämmar tillväxten av bakterier och vissa virus.

Rening

Kalk avlägsnar föroreningar, såsom fluorid, järn, mangan och organiska tanniner från vatten. Av magnesium i dolomitkalk är särskilt effektiva för att avlägsna kiseldioxid från vatten. En sidoeffekt av kalken förbättrade uppmjukningsprocessen är arsenik avlägsnande, medan desinfektion med kalk tjänar också till att ta bort de flesta tungmetaller.